HSL:n hallituksen päätökset 24.1.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä.

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Tieto Finland
Oy:ltä


Hallitus valitsi Tieto Finland Oy:n HSL:n lippu- ja
informaatiojärjestelmähankkeen vaiheen 2 toimittajaksi.

Asiasta erillinen tiedote.

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykerajat ja lippujen
hintasuhteet


Hallitus pyytää HSL:n jäsenkunnilta ja Kuuma-kunnilta
lausunnot selvityksessä esitetyistä vaihtoehdoista vyöhykerajoiksi
ja lippujen hintasuhteista.

Asiasta erillinen tiedote.

Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma

Hallitus muutti yksimielisesti Etelä- ja Länsi-Helsingin
linjastosuunnitelmaa ja hyväksyi muutetun esityksen ohjeellisena
noudatettavaksi talviliikenteen 2012 alusta lähtien. Hallitus
lisäsi linjan 17 Kruununhaka-Kamppi-Viiskulma. Hallitus päätti,
ettei raitiolinja 4:n yöliikennettä lakkauteta, jolloin linjan 18 N
ehdotettu jatkaminen Katajanokalle jää pois.

Liikennöintisuunnitelma 2012 – 2013

Hallitus hyväksyi esittelijän muuttaman esityksen
liikennöintisuunnitelmaksi vuosille 2012 – 2013 ohjeellisena
noudatettavaksi.

Asiasta erillinen tiedote.

Bussiliikenteen kilpailutus Helsingin sisäisillä linjoilla
ja seutulinjalla 550


Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun linjoista 16, 18,
18N, 39, 39N, 45, 55 ja 550 ja lisäksi linjasta 17. Tarjouskilpailu
voidaan ratkaista hallituksessa toukokuussa 2012.

Dieselvalmisteveron korotusten kompensaatio
liikennöitsijöille


Hallitus hyväksyi dieselveron korotuksen kustannusvaikutusten
kompensaation tilapäisellä yksikköhintojen tarkastuksella.

HSL:n ja Inex Partnersin sopimus

Hallitus hyväksyi HSL:n ja Inex Partnersin välisen sopimuksen
joukkoliikenteen lisäkustannusten rahoituksesta Bastukärrin
alueella.

Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia

Hallitus hyväksyi joukkoliikenteen turvallisuusstrategian
vuosille 2012 – 2016 muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Asiasta erillinen tiedote. 

Matkalippujen tarkastus 2011 ja tavoitteet 2012

Vuonna 2011 keskimäärin 3,6 prosenttia matkustajista matkusti
ilman matkalippua. HSL menetti lipputuloja lähes 10 miljoonaa
euroa. Tavoitteena on, että tarkastustoiminnan tehostamisen
ansiosta vuonna 2012 liputta matkustavien määrä on enintään 3,5
prosenttia.

HSL:n ja VR:n sopimus junaliikenteen
tarkastustoiminnasta


HSL vastaa matkalippujen tarkastamisesta koko maan
junaliikenteessä. Hallitus hyväksyi HSL:n ja VR:n välisen
sopimuksen matkalippujen tarkastustoiminnasta vuodelle 2012.

Ville Lehmuskosken ero

Hallitus myönsi eron Ville Lehmuskoskelle
joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajan virasta ja valtuutti
toimitusjohtajan valmistelemaan johtosääntömuutosta osastojen ja
yksiköiden tehtäväjaon selkiyttämiseksi.

Lausunto metron iltaliikenteen lisäämisestä

Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon Helsingin
kaupungin hallintokeskukselle.

Lausunto Turunväylän Turvesolmun eritasoliittymän
tiesuunnitelmasta


Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon Uudenmaan
ELY-keskukselle.

Lausunto Kehä III:n parantamisen toisen vaiheen
tiesuunnitelmista Vantaalla


Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon Uudenmaan
ELY-keskukselle.