Joukkoliikenteen turvallisuutta parannetaan laajalla rintamalla

HSL-alueen joukkoliikenteelle on hyväksytty uusi
turvallisuusstrategia. Tavoitteena on taata niin matkustajien kuin
henkilökunnan turvallisuus: kaikilla on oikeus matkustaa ja
työskennellä joukkoliikenteessä ilman pelkoa väkivallasta tai
häirinnästä. Joukkoliikenteen turvallisuus on merkittävä kulkutavan
valintaan ja matkustajien tyytyväisyyteen vaikuttava
laatutekijä.

Laajan toimijajoukon yhteistyönä syntynyt
turvallisuusstrategia sisältää myös käytännön toimenpideohjelman
vuosille 2012 - 2016. Osana turvallisuusstrategiaa HSL luo
mittariston, jolla mitataan turvallisuuden kehittymistä.

Ennakointi tuo turvaa

Turvallisuutta edistetään monilla ennaltaehkäisevillä
toimilla, kuten lisäämällä kuljettajien, matkalippujen tarkastajien
ja konduktöörien koulutusta sekä ohjeistusta. HSL laatii
matkustajille turvallisuusohjeet ja tehostaa turvallisuuteen
liittyvää tiedotusta. Järjestyspartioiden läsnäoloa jatketaan
keskeisillä liikennepaikoilla etenkin viikonloppuöisin ja
partiointia liikennevälineissä laajennetaan.

HSL yhteistyökumppaneineen pyrkii vaikuttamaan myös
matkustajien asenteisiin ja yleiseen matkustusilmapiiriin.
Hiljattain käynnistynyt Matkarauhaa-kampanja kutsuu matkustajat
mukaan luomaan yhdessä matkustuskulttuuria, joka rakentuu
keskinäiselle kunnioitukselle, avunannolle ja
suvaitsevaisuudelle.

Kuljettajille uusia välineitä

Liikennevälineiden turvavarustusta lisätään. Jo tämän vuoden
aikana kuljettajien käyttöön tulee hälytyslaite, "turvanappi",
josta hätäkutsut ohjautuvat keskitetysti hoidettavaan valvomoon.
Valvomo vastaa tilannekuvan luomisesta ja ohjaa järjestyspartion
tai viranomaiset apua tarvitsevaan kohteeseen. Tulevien
kilpailutusten yhteydessä HSL edellyttää turvaohjaamon sekä uusiin
että vanhoihin busseihin. Myös valvontakameroita tullaan lisäämään
liikennevälineisiin.

Matkustajien ja henkilökunnan turvallisuuden lisäksi
strategiassa käsitellään omaisuuden turvaamista ja joukkoliikenteen
vaikutusta yleiseen liikenneturvallisuuteen.

Turvallisuusstrategian laadinnassa ovat olleet mukana seudun
joukkoliikennetoimijoiden (HSL, HKL, VR, bussiliikennöitsijät ja
liikennehenkilökunta) lisäksi HSL:n jäsenkunnat, Liikennevirasto,
aluehallintovirasto, poliisi, Uudenmaan ELY-keskus, Liikenteen
turvallisuusvirasto, Hätäkeskuslaitos, Helsingin pelastuslaitos ja
Suomen paikallisliikenneliitto. Osapuolet sitoutuvat strategian
toteuttamiseen lähiaikoina solmittavalla aiesopimuksella.

 Turvallisuusstrategia
(luonnos)

Matkarauhaa-sivusto