HSL:n hallituksen päätökset 14.2.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä.

Kysyntäohjautuvan joukkoliikennepalvelun liikennöinti
kilpailutukseen


Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun uuden
kysyntäohjautuvan joukkoliikennepalvelun pilotista. Pilotti
käynnistyy vuoden 2012 lopulla, ja sen kestoksi on suunniteltu
kolme vuotta. Palvelussa käytettävässä kalustossa on vähintään 8
istumapaikkaa. Hallitus ratkaisee tarjouskilpailun viimeistään
toukokuussa 2012.

LIJ 2014-hankkeen puitesopimus J&M Laine Oy:n
kanssa


HSL on neuvotellut lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014
-hankkeen konsulttipalveluiden puitesopimuksesta J&M Laine Oy:n
kanssa. Sopimus sisältää hankkeeseen liittyviä vaativia
asiantuntija- ja projektitehtäviä. Sopimuksen kesto on neljä
vuotta. Hallitus päätti oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään
puitesopimuksen J&M Laine Oy:n kanssa.

Joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajan virka
hakuun


Hallitus päätti julistaa joukkoliikenneosaston johtajan viran
haettavaksi. Linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän ryhmäpäällikkö
Arttu Kuukankorpi nimitettiin hoitamaan virkaa siihen asti, kunnes
virka saadaan täytetyksi.

HSL:n tilinpäätösennuste 2011

HSL esitteli hallitukselle ennakkotiedot vuoden 2011
tilinpäätösennusteesta. Hallituksen on tarkoitus käsitellä
tilinpäätös kokouksessaan 27.3.2012.

HSL:n arvot

HSL:n arvot määriteltiin syksyllä 2011 viestintästrategian
laatimisen yhteydessä. HSL:n arvoiksi vahvistettiin helmikuussa
asiakaslähtöisyys, yhteistyö, jatkuva kehittyminen ja
ympäristövastuu. Hallitus merkitsi arvot tiedoksi.