Suklaalaskuri innostanut kaupunkilaisia pyöräilemään ja kävelemään

Hiilipäästöjen vähentäminen
kiinnostaa kaupunkien ja kuntien päättäjiä sekä asukkaita. Tämän
vuoksi liikkumisen ja julkisten hankintojen
kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin ja vähentämiseen on kehitetty
erilaisia laskureita ja kannusteita.

 

HSL:n Reittiopas (
www.reittiopas.fi) kertoo
valitun matkan hiilipäästöt samalla, kun se hakee julkisen
liikenteen vaihtoehdot ja kevyen liikenteen reitit.
Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi Reittiopas kannustaa kävelyyn ja
pyöräilyyn kalorikulutustiedoilla, joita havainnollistetaan
laskemalla haetun matkan energiankulutus suklaapaloina. Ns.
suklaalaskuri löytyy Reittioppaan hiilidioksidilaskurin
lisätietosivulta ja Pyöräilyn ja kävelyn Reittioppaasta
(http://pk.hsl.fi). HSL:n tekemässä käyttäjäkyselyssä suuri osa
kalorikulutustiedot huomanneista vastaajista ilmoitti laskurin
tulosten innostaneen kävelemään ja pyöräilemään enemmän.

 

Asukkaat voivat arvioida koko
arkiviikon (maanantai–perjantai) matkojen kasvihuonekaasupäästöt
HSL:n Jälki-laskurilla (
www.hsljalki.fi). Se antaa
myös vinkkejä ilmastoystävälliseen liikkumiseen.

 

Laskuri helpottaa vertaamaan hankintojen päästöjä

 

Kunnille on tuotettu hiilipäästöjen
arvioimiseksi laskureita helpottamaan tuotteiden vertailua
hankintoja tehdessä. Uusilla julkisten hankintojen hiilijalanjälki-
eli JUHILAS-laskureilla voi selvittää IT-laitteiden, paperin,
toimistotuolien, hygieniatuotteiden ja ulkovalaistuksen
hiilijalanjäljen osana tarjouskilpailua. Kunnille on myös laadittu
yleiset ohjeet kasvihuonekaasupäästöjen huomioimiseksi tuotteiden
ja palvelujen hankinnoissa.

 

Liikkumisen ja julkisten hankintojen
hiilijalanjälkilaskurit tuotettiin Helsingin seudun yhteisessä
Julia 2030 -hankkeessa. Laskentatyökaluja kehitettiin myös
jätehuollon ja toimitilojen käytön aiheuttamien
kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin ja vertailuun. Lisäksi
hankkeen aikana kuntiin koulutettiin 640 uutta ekotukihenkilöä,
jotka opastavat ja kannustavat ilmastotekoihin omissa
työyhteisöissään.

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut
koordinoi Julia 2030 -hanketta. Hankkeeseen osallistuivat Helsinki,
Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, HSL ja Suomen
ympäristökeskus. Hanke vahvisti Helsingin seudun kuntien ja
kuntayhtymien yhteistä ilmastotyötä. Kolmevuotinen hanke sai
rahoitusta EU:n LIFE+ -ohjelmasta. Hankkeen tulokset on koottu
Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin
-katsaukseen.