Vastuu pysäkkien aurauksesta vaihtelee alueittain

HSL-alueen  bussi- ja ratikkaliikenteen pysäkkien aurauksesta
huolehtii useampi taho pysäkin sijainnista riippuen. Suuri osa
pysäkkien kunnossapidosta kuuluu sille kunnalle, jonka alueella
pysäkki sijaitsee. Yleisten teiden varsilla aurauksen
organisoinnista vastaa puolestaan valtio eli  HSL-alueella
Uudenmaan ELY-keskus. Kuntien ja valtion lisäksi osa pysäkeistä
lumitöineen kuuluu pysäkin kohdalla olevalle kiinteistölle.
Helsingissä HKL vastaa sekä useimpien raitiovaunupysäkkien
talvikunnossapidosta.

Vaikka toimijoita on useita, pyrypäivinä aurauskalustoa ei ole
riittävästi käytettävissä, niin että lähes 9500 pysäkkiä saataisiin
puhdistettua lumesta yhden päivän aikana. HSL neuvottelee
säännöllisesti aurauksesta vastaavien tahojen kanssa. Tavoitteena
on, että aurausjärjestyksessä otettaisiin huomioon myös bussien
liikennöimät pikku- ja poikkikadut, mikä helpottaa
bussimatkustajien lisäksi myös bussien liikkumista ja aikatauluissa
pysymistä. Lumityöt etenevät pääkaupunkiseudulla
kunnossapitoluokitusten mukaisessa järjestyksessä.

Lisätietoa kuntien verkkosivuilta:

P
alautekanava
katujen kunnossapidosta Helsingissä

Katujen kunnossapito Espoossa

Lisätietoa auraustilanteesta Vantaalla

Katujen kunnossapito Keravalla

Teiden ja
katujen kunnossapito Kirkkonummella