HSL:n hallituksen päätökset 13.3.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä.

Liikennöinnin tilaaminen suorahankintana Veolialta

Hallitus päätti, että HSL tilaa linjojen 452, 453, 400N ja
516 liikenteestä sen osuuden, joka on määritelty alihankintana
hoidettavaksi, suorahankintana Veolia Transport Oy:ltä. Hankinta on
ehdoiltaan ja hinnoiltaan vuonna 2009 tehtyjen sopimusten mukainen.

Oikaisuvaatimukset HSL:n hallituksen päätökseen koskien
Etelä-Helsingin linjastosuunnitelmaa ja liikennöintisuunnitelmaa
2012-2013


Hallitus päätti, että oikaisuvaatimukset eivät anna aihetta
hallituksen päätösten muuttamiseen.

Bussiliikenteen ympäristöbonus

Hallitus hyväksyi mallin, jolla HSL hyvittää jäteperäisten
biopolttoaineiden käytöllä ja muilla erillistoimilla saavutetun
hiukkaspäästöjen vähenemän linja-autojen sopimusliikenteessä.
Ympäristöbonus päätetään erikseen ja kilpailutetaan vuosittain.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen
jäsenkunnissa


Hallitus esitti Keravalle, Espoolle, Kirkkonummelle, Sipoolle
vuosille 2013-2015 määrärahat joukkoliikenteen pienkohteisiin sekä
Helsingille ja Vantaalle vuodelle 2013 esityslistan mukaisesti.

Kevätyhtymäkokous

Hallitus päätti kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle 29.5.2012
klo 11 HSL:n toimitiloihin Opastinsilta 6:een esityslistassa
mainittujen asioiden käsittelyä varten.

HSL:n jäsenyys Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:ssä

Hallitus päätti, että HSL liittyy Asiakkuusmarkkinointiliitto
ry:n jäseneksi.

Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden
kehittämisohjelma


HSL laatii parhaillaan Helsingin seudun joukkoliikenteen
luotettavuusohjelmaa ja Espoon linja-autoliikenteen luotettavuuden
kehittäminen on osa tätä ohjelmaa. Työssä on noussut esiin kolme
suurempaa kokonaisuutta, joissa joukkoliikenteen sujuvoittaminen
vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua: Turuntie, Länsiväylä ja
joukkoliikenteen valoetuudet. Asiasta tiedotetaan erillisellä
tiedotteella.