HSL:n hallituksen päätökset 27.3.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä.

HSL:n riskienhallintapolitiikka

Hallitus hyväksyi HSL:n riskienhallintapolitiikan muutetun
esityksen mukaisesti.

Linjanumerointien yhtenäistäminen ja runkolinjojen
väritys


Hallitus hyväksyi linjanumeroinnin periaatteen, jonka mukaan
kukin linjanumero on käytössä vain yhdellä linjalla. Hallitus
hyväksyi myös runkolinjojen oranssin värityksen. Asiasta
tiedotetaan erillisillä tiedotteilla.

Tulospalkkio vuodelta 2011

Hallitus päätti maksaa toimitusjohtajalle tulospalkkiona
vuodelta 2011 enintään 75,68 prosenttia yhden kuukauden palkkaa
vastaavasta summasta. Samoin hallitus oikeutti toimitusjohtajan
päättämään enintään 75,68 prosentin yhden kuukauden palkkaa
vastaavan tulospalkkion maksamisesta vuodelta 2011 kullekin HSL:n
viranhaltijalle ja työntekijälle hallituksen hyväksymän
tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti.

HSL:n tilinpäätös 2011

Hallitus hyväksyi HSL:n tilinpäätöksen ja esittää
yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten
tilikausien ylijäämätilille. Asiasta tiedotetaan erillisellä
tiedotteella.

Lähijunaliikenteen tilaaminen vuodelle 2013

Hallitus päätti lähettää VR:lle ennakkoilmoituksen,
jonka mukaan lähijunaliikennettä tilataan vuodelle 2013 noin 47,4
miljoonan arvosta. 

HSL:n lausunto kunnallishallinnon rakenteesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt HSL:ltä lausuntoa
kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvityksestä. Muokatun
lausunnon mukaan HSL toteaa, että se pystyy toteuttamaan
lakisääteiset tehtävänsä erilaisissa kuntarakenteissa. Myös
nykytila on HSL:n kannalta toimiva. Toisaalta kuntayhtymän
laajeneminen nykyisellä Helsingin seudun alueella on erittäin
tärkeää. HSL kannustaakin löytämään sellaisen seudullisen
ratkaisun, jossa kaikki Helsingin seudun kunnat saataisiin mukaan
yhteisen joukkoliikenteen suunnitteluun ja järjestämiseen.

Joukkoliikenteen ja tapahtumien yhdistelmälippujen
käyttöönotto


Hallitus päätti antaa Helsingin kaupungille esityksen
mukaisen lausunnon joukkoliikenteen ja tapahtumien pääsylippujen
yhdistämismahdollisuuksista sekä ottaa huomioon yhdistelmälipun
kehittämistarpeet tulevaisuudessa teknologian kehittyessä, mm.
NFC-puhelimien käyttöönoton yleistyessä.

Lausunto Kaukalahden väylän parantamisesta välillä Kehä III
– Kurttilantie

Hallitus päätti antaa lausunnon Uudenmaan
ELY-keskukselle Kaukalahden väylän parantamisesta välillä Kehä III
– Kurttilantie, Espoo.

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys syksyllä 2011

Hallitus merkitsi tiedoksi raportin joukkoliikenteen
matkustajatyytyväisyydestä syksyllä 2011. Matkustajista 84
prosenttia antoi HSL-alueen joukkoliikenteelle arvosanan hyvä tai
erittäin hyvä. Parhaan yleisarvosanan antoivat metron matkustajat
ja heikoimman VR:n lähiliikenteen matkustajat. Asiasta tiedotetaan
erillisellä tiedotteella.