HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvoivat 2011

Vuonna 2011 HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 520,3 miljoonaa
euroa, josta lipputulojen osuus on 48,6 prosenttia ja jäsenkuntien
maksuosuudet 48,2 prosenttia. HSL:n lipputulot lisääntyivät
vuodesta 2010 noin 9,4 miljoonalla eurolla 252,8 miljoonaan
euroon.

Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu jatkui
vuonna 2011. Matkoja tehtiin vuoden aikana lähes 336 miljoonaa,
mikä tarkoittaa 2,8 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta HSL:n jäsenkuntien
maksamia kuntaosuuksia ei tarvinnut korottaa siitä huolimatta, että
menot lisääntyivät joukkoliikenteen kustannustason noustua
arvioitua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden 2011 alusta
keskimäärin vain yhdellä prosentilla.

”Hienoa, että HSL:n toisena toimintavuotenakin joukkoliikenteen
suosion kasvu jatkui. Tavoitteenamme on matkustajamäärän lisäksi
lisätä myös joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Tämä on erittäin
haastavaa, sillä henkilöautolla tehtävien matkojen määrä lisääntyy
kovaa vauhtia autoistumisen myötä varsinkin kehysalueella”, HSL:n
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Liikenteen kustannukset nousivat

Toimintamenojen toteutuma oli 514,6 miljoonaa euroa, josta lähes
96 prosenttia eli 493,4 miljoonaa euroa käytettiin palvelujen
ostoon. Suurin menoerä ovat liikennöintikustannukset, joita kertyi
407,5 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna
2011 keskimäärin 3,7 prosenttia.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvauksia HSL maksoi
jäsenkunnilleen yhteensä 63,2 miljoonaa euroa.

HSL:n henkilöstökulut olivat yhteensä 16 miljoonaa euroa.
Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 351 henkilöä.

Vuonna 2011 HSL investoi 4,3 miljoonalla eurolla.
Investointimenoista 1,6 miljoonaa euroa liittyi nykyisen
matkakorttijärjestelmän ylläpitoon sekä uudistettavan lippu- ja
informaatiojärjestelmän hankintoihin. Investointeja toteutui
huomattavasti vähemmän kuin talousarviossa ennakointiin, mikä
johtuu pääosin matkakorttijärjestelmän uudistamiseen liittyvien
hankkeiden lykkääntymisestä.

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin pysyi
korkealla tasolla. HSL:n asiakaskyselyyn vastanneista 83,4
prosenttia antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän
arvosanan. Vain 1,9 prosenttia pitää palveluja huonoina tai
erittäin huonoina. Eurooppalaisessa BEST-tutkimuksessa Helsingin
seudun joukkoliikenne sijoittui toisen kerran peräkkäin
kärkipaikalle.

Tilinpäätös 2011