HSL:n hallituksen päätökset 17.4.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä.

Tero Anttila HSL:n joukkoliikenneosaston
johtajaksi


Hallitus päätti valita HSL:n joukkoliikenneosaston johtajan
tehtävään tekniikan lisensiaatin Tero Anttilan, 52. Virkaan haki 16
henkilöä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Talousarvion 2012 muutos

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Sipoon vuoden 2012
kuntaosuudeksi vahvistetaan 1 340 000 euroa ja Kirkkonummen
kuntaosuudeksi  3 928 000 euroa. Samalla se esittää HSL:n sitovien
kuntaosuuksien korottamista 1 691 000 eurolla 277 771 000 euroon.
Myös HSL:n toimintamenojen määrää esitetään korotettavaksi 2 590
000 eurolla 560 890 000 euroon.

Helsingin sisäisten linjojen kilpailutus 2013 - 2019

Hallitus päätti valita 20 Helsingin sisäisen linjan
liikennöitsijöiksi vuosille 2013 - 2019 Pohjolan
Kaupunkiliikenteen, Veolia Transport Vantaa Oy:n ja Nobina Finland
Oy:n. Kilpailutetun tarjouksen osuus kaikesta HSL:n
bussiliikenteestä on noin 7 prosenttia kilometreistä ja noin 8
prosenttia automäärästä. Hintataso nousee keskimäärin 6,6
prosenttia. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Keravan sisäisten linjojen kilpailutus

Hallitus valitsi Korsisaari Oy:n ja Taksikuljetus
Oy:n liikennöimään Keravan sisäisiä linjoja 5,8 ja 9. Sopimuskausi
alkaa 13.8.2012 ja päättyy kesäkauden lopussa 2016.
Liikennöintikustannukset nousevat 566 000 euroon nykyisestä 440 000
eurosta. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Ericsson Internet Payment Exchange tekstiviestilipun
toimittajaksi


Hallitus valitsi tekstiviestilipun toimittajaksi
kokonaistaloudellisin perustein Ericsson Internet Payment Exchange
Ab:n. Sopimuskausi alkaa 1.7.2012, ja sen kesto on kolme vuotta.

HSL:n tarkennettu tulospalkkojärjestelmä käyttöön
2012


Hallitus hyväksyi HSL:n muutetun tulospalkkiojärjestelmän
sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuonna 2012. Keskeisin muutos on
osastojen ja yksiköiden tuloskorttien ottaminen mukaan
tulospalkkion määräytymisperusteisiin. Ehtoja tarkistetaan
tarvittaessa vuosittain. 

Toimitusjohtajan tuloskortti vuodelle 2012

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan tuloskortin vuodelle
2012. 

Lippujen hinnat autottomana päivänä

Hallitus hyväksyi autottoman päivän lipun hinnat. Yhden
vyöhykkeen aikuisten kertalipun hinta on yksi euro, kahden
vyöhykkeen lipun hinta kaksi euroa ja kolmen vyöhykkeen lipun hinta
kolme euroa. 

HSL:n lausunto Kehä I:n yleissuunnitelmasta Länsiväylän
kohdalla


Hallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle suunnitelmasta
lausunnon, jossa korostetaan, että tarkasteluista puuttuvat nyt
vaikutukset joukkoliikenteeseen. HSL haluaa tuoda
asiantuntemuksensa mukaan hankkeen jatkosuunnitteluun. 

Pisara-radan vaikutukset pintaliikenteeseen

Hallitus kehottaa jatkamaan Pisara-rataan liittyvien
bussi- ja raitioliikenteen suunnittelua HSL:n raportin pohjalta.
Lisäksi hallitus kehottaa Helsingin kaupunkia jatkamaan Käpylän ja
Mäntymäen bussiterminaalien jatkosuunnittelua ehdotuksen mukaan.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. 

Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittäminen

Hallitus kehottaa jatkamaan joukkoliikenteen luotettavuuden
kehittämistä seitsemän teesin mukaisesti, jotka on kuvattu HSL:n
uudessa joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelmassa.
Teeseistä tiedotetaan erillisellä tiedotteella.