Lisää ympäristöystävällisiä busseja Helsinkiin

HSL-alueen bussikaluston uudistuminen jatkuu. Tammikuussa
2013 Helsingin linjoille saadaan 76 vähäpäästöistä eli EEV–normit
täyttävää bussia. Lisäksi vuosien 2013 – 2019 aikana liikenteeseen
tulee 15 uuden Euro 6 -päästötasoluokituksen mukaista bussia.
Näistä 11 on energiatehokkaita kevytrakennebusseja.

Uusi kalusto tulee HSL:n kilpailuttamille Helsingin
sisäisille bussilinjoille. Mukana oli 20 linjaa, joita
liikennöidään arkisin 106 bussilla. Liikennöintisopimusten kesto on
7 vuotta ja ne alkavat vuoden 2013 alussa. HSL:n hallitus vahvisti
kilpailun tulokset kokouksessaan 17.4.

Kaikissa uusissa busseissa on ilmastoitu matkustamotila,
alkolukko ja ajotavan seurantajärjestelmä. Lisäksi 44 bussiin tulee
ajovakauden säätöjärjestelmä. Kuljettajan työturvallisuutta
parannetaan turvaohjaamolla sekä kameravalvonnalla. Turvaohjaamo
asennetaan myös nyt kilpailutetuilla linjoilla ajaviin vanhoihin
busseihin.

Kaluston uudistumisen ansiosta 52,5 prosenttia HSL:n
bussiliikenteen vuotuisista linjakilometreistä ajetaan vuoden 2013
alusta lähtien vähäpäästöisillä, EEV-normit täyttävillä
busseilla.

Nyt kilpailutetun liikenteen hintataso nousee keskimäärin 6,6
prosenttia, mikä merkitsee vuodessa noin 1,4 miljoonan euron
lisäystä liikennöintikustannuksiin.

 

Linjat ja liikennöitsijät 1.1.2013

Linjat

Nykyinen liikennöitsijä

Uusi liikennöitsijä

58, 58B, 59

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

63, 69

Helsingin Bussiliikenne Oy

Veolia Transport Vantaa Oy

68, 71, 71V

Helsingin Bussiliikenne Oy

Veolia Transport Vantaa Oy

92, 92N, 94, 94A, 94B, 94N, 94V, 95,
95N, 97, 97N, 97V

Nobina Finland Oy

Nobina Finland Oy

 

 

Keravan linjoille muutoksia

HSL:n hallitus vahvisti myös Keravan sisäisten bussilinjojen 5
ja 8 uudet liikennöintisopimukset. Linjoja liikennöivät 13.8.2012
alkaen Korsisaari Oy ja Taksikuljetus Oy. Sopimuskausi päättyy jo
vuoden 2013 lopussa, ellei sitä jatketa optiolla.

Keravan linja 9 lakkautetaan syksystä 2012 alkaen. Sipoon
suunnan U-linja 950, Kerava – Nikkilä – Söderkulla, palvelee
Keravan sisäisenä yhteytenä.