Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu jatkuu edelleen

HSL:n osavuosikatsaus 1/2012

Pääkaupunkiseudulla sekä joukkoliikenteen matkustajamäärä
että lipputulot ovat kehittyneet alkuvuonna suotuisasti.
Tammi-huhtikuussa matkustajia oli 105,5 miljoonaa, mikä on 3,8 %
enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Vuonna 2011
matkustajamäärä kasvoi 2,8 prosentilla, noin 336 miljoonaan. HSL
seuraa matkustajamäärän kehitystä busseissa, raitioliikenteessä,
metrossa ja lautalla. Lähijunaliikenteen matkustajatietoa ei ole
alkuvuodelta vielä käytettävissä.

"HSL tavoittelee matkustajamäärän lisäksi myös
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista. Henkilöautolla
tehtyjen matkojen määrä on jatkanut kasvuaan etenkin kehysalueella,
jolloin muutamien prosenttien lisäyksellä matkustajamäärään ei ole
vielä tuntuvaa vaikutusta väylillä kulkevien ajoneuvojen määrään",
HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 yhteensä 271,2
milj. euroa. Kaikkiaan HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan
yhteensä 564,3 milj. euroa, josta 48,1 % on lipputuloja ja 49,2 %
kuntaosuuksia. Tuloennuste ylittää talousarvion 3,1 milj. eurolla.
Lipputulojen ja kuntaosuuksien lisäksi HSL:n tulot koostuvat
tarkastusmaksuista, valtion tuista sekä vuokratuotoista.

Toimintamenoista 78,7 % on joukkoliikenteen
operointikustannuksia. Ennusteen mukaan operointikustannukset ovat
kuluvana vuonna 440,9 milj. euroa, josta kustannukset
liikennemuodoittain ovat bussiliikenteessä noin 297,0 milj. euroa,
junaliikenteessä 66,0 milj. euroa, metroliikenteessä 24,6 milj.
euroa, raitioliikenteessä 48,5 milj. euroa ja lauttaliikenteessä
4,2 milj. euroa.