Ratikat ja metrot kulkevat nyt vedellä

Helsingin raitiovaunut ja metrojunat ovat siirtyneet käyttämään
energianlähteenään suomalaisella vesivoimalla tuotettua sähköä.
Raideliikenteellä matkustettaessa matka ei siis tuota lainkaan
hiilidioksidipäästöjä. Raideliikenne on jo muutenkin ympäristöä
säästävä liikennemuoto, joka nyt on entistäkin
ympäristöystävällisempää.

Niin HKL Helsingin raitiovaunu- ja metroliikenteen
liikennöitsijänä kuin HSL pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen
tilaajana ovat merkittäviä ympäristövaikuttajia, joiden tekemät
valinnat vaikuttavat siihen kuinka raideliikenteen tarvitsema sähkö
tuotetaan ja myös siihen, että energiaa ylipäätään kuluisi
vähemmän. Tästä keväästä alkaen valintana on ollut ympäristöä
säästävällä tavalla tuotetun sähkön ostaminen Helsingin
raideliikenteeseen.

HKL ja HSL haluavat nostaa raideliikenteen
ympäristövaikutuksia esille ja matkustajien tietoi-suuteen
avaamalla internetsivut osoitteessa matkustapuhtaasti.fi, jossa
matkustajille ja muille kiinnostuneille on tarjolla tietopaketti
raideliikenteen ympäristövalinnoista. Kaupungilla liikkuu myös
vesiaiheella kuvitettu raitiovaunu kertomassa päästöttömästä
joukkoliikennematkasta.

Sähkön tuotantotavan valinnan lisäksi energiaa säästetään
kouluttamalla kuljettajia energiate-hokkaaseen ajotapaan ja
hankkimalla uutta, energiatehokasta kalustoa. Esimerkiksi
Helsinkiin tulevan uuden raitiovaunun suunnittelussa on otettu
monella tapaa huomioon energiansäästön mahdollisuudet. Mm.
jarrutuksissa vapautuvaa suurta energiamäärää käytetään talvella
vaunun lämmittämiseen. Kesällä taas auringon liiallista lämmittävää
vaikutusta vähennetään selektiivilaseilla, jolloin jäähdytyksen
energiantarve vähenee.

Helsingin uuteen raitiovaunuun ja sen suunnitteluratkaisuihin
voi tutustua tarkemmin kesällä Kaapelitehtaalla HI Design
-näyttelyssä, joka on osa Helsingin designpääkaupunkivuoden
ohjelmaa. HKL tuo näyttelyyn uuden vaunun näköismallikappaleen,
johon voi tutustua sisätiloja myöten.

HSL:n tavoitteena on joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen,
jotta liikenteen hiilidioksidipäästöt saataisiin laskemaan.
Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelussa raideliikenteen
kehittämisellä on tärkeä osuus.  Pääkaupunkiseudun raideliikenne
onkin voimakkaasti laajentumassa lähivuosina, kun Kehärata ja
Länsimetro valmistuvat.

Lähiajan  edistysaskel raitioliikenteessä tapahtuu
syysliikenteen alkaessa tänä vuonna, kun raitiolinja 9:n reitti
pitenee Rautatieasemalta Kampin kautta Länsisatamaan. Reittimuutos
parantaa huomattavasti ruuhkaisen Länsisataman liikenneyhteyksiä.

Lisätiedot:

matkustapuhtaasti.fi