Yli 500 liputonta jäi kiinni HSL:n viikonlopun tehotarkastuksissa lähijunissa

Liputtomia matkustajia jäi kiinni 561. Maksu jätettiin
kirjoittamatta tarkastusmaksulain 10 §:n perusteella noin
neljällekymmenelle matkustajalle. Alle 15-vuotiaita, joille ei
kirjoiteta maksua, oli liputtomista kymmenkunta.

Tarkastusmaksuja määrättiin 508. Liputtomuusprosentti oli
kaiken kaikkiaan noin kahdeksan.

HSL teki tehovalvontaa ilta- ja yöaikaan. Tavoitteena oli
viestiä matkustajille, että lippu kannattaa hankkia myös
myöhäisillan liikenteessä, jolloin liputta matkustaminen on
yleisintä.

HSL:n tavoitteena oli myös edistää matkustajaturvallisuutta
lisäämällä liikennehenkilökunnan näkyvyyttä. Liikkeellä oli 28
lipuntarkastajan lisäksi myös neljä poliisipartiota ja useita
järjestyksenvalvojia.

HSL jatkaa myöhäisiltoihin ajoittuvia
tehotarkastuksia.