HSL avasi vuorovaikutusfoorumin Tikkurila–Hakunila –linjastosuunnitelmaa varten

HSL on aloittanut Tikkurila - Hakunila -alueen bussiliikenteen
linjastosuunnitelman laatimisen. Suunnitelma on jatkoa juuri
valmistuneille Aviapoliksen sekä Korso-Koivukylä –alueen 
bussiliikenteen linjastosuunnitelmille.

Alueen asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus
antaa palautetta alueen nykylinjastosta, pysäkeistä ja
ongelmakohteista sekä ideoida parannuksia alueen linjastoon, jotta
se palvelisi paremmin alueella asuvien liikkumistarpeita.

HSL on perustanut suunnittelutyötä varten Ideapaja
-vuorovaikutusfoorumin, jossa voi antaa palautetta sekä keskustella
alueen joukkoliikenteestä osoitteeseen
http://ideapaja.hsl.fi
Sivustolta löytyy myös taustatietoa suunnitelmasta. Nettipalautteen
lisäksi mielipiteitä kartoitetaan työpajoissa ja
asukastilaisuuksissa.

Tikkurila-Hakunila –suunnitelma lyhyesti

Suunnitelman tavoitteena on selkiyttää alueen nykyistä linjastoa
sekä varautua asutuksen ja työpaikkojen määrän kasvuun ja Kehäradan
käyttöönottoon. Tarkoituksena on myös hyödyntää mahdollisimman
tehokkaasti alueen tiheästi liikennöityä Tikkurilan asemaa.

Projektin yhteydessä laaditaan linjastosuunnitelma
tilanteeseen, jossa pääradan, lentoaseman ja Vantaankosken radan
yhdistävä Kehärata on avattu liikenteelle. Työssä käsitellään myös
Itä- ja Länsi-Vantaan välisiä poikittaisia bussilinjoja, jotka
kulkevat Tikkurila-Hakunila-alueen läpi. Uuden linjaston on
tarkoitus tulla käyttöön samalla kun Kehäradan junaliikenne alkaa,
arviolta vuoden 2015 alussa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Harri Vuorinen, puh. 040 595
0202