Palveluiden sijainti vaikuttaa kulkutapaan – lähipalvelut kävely- tai pyöräilymatkan päähän

Paras keino lyhentää ja vähentää arjen matkoja on sijoittaa
lähipalvelut, kuten koulut, päiväkodit ja terveysasemat, lähelle
asutusta. HSL:n selvityksen mukaan liikkumisen ja liikenteen
yhteiskuntataloudelliset kustannukset kasvoivat yhdestä kolmeen
euroa asiointikäyntiä kohden, kun palveluverkkoa harvennettiin.
Liikkumisen kannalta kohtuullisen tiheässä lähipalveluverkossa yksi
toimipiste palvelee 5–10 neliökilometrin aluetta.

 

Lähipalvelut tulisi sijoittaa mieluiten kävely- tai
pyöräilyetäisyyden päähän asumisesta. Harvemmassa palveluverkossa
on tärkeää, että palvelut sijaitsevat joukkoliikenteen
solmukohdissa ja aluekeskuksissa, jotta voidaan kannustaa kestävään
liikkumiseen, joukkoliikenteen käyttöön, kävelyyn ja pyöräilyyn.
Toimipisteet kannattaa sijoittaa muiden palveluiden yhteyteen,
vaikkapa kauppakeskuksiin, sillä esimerkiksi neuvola- ja
fysioterapia-asiakkaista noin kolmannes käy asiointimatkan
yhteydessä myös ostoksilla, mikä selviää HSL:n tekemästä
selvityksestä ”JULKI – Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset
kestävään liikkumiseen”.

 

Kun suunnitellaan palveluverkon muutoksia, tulee ottaa
huomioon liikennejärjestelmän ja erityisesti joukkoliikenteen
nykyiset palvelut ja kehittämissuunnitelmat. Toisaalta myös
joukkoliikenteen suunnittelussa tulee pitää mielessä palveluverkot
ja niitä koskevat suunnitelmat. JULKI-selvityksen mukaan
palveluiden sijainnilla on keskeinen vaikutus tehtyjen matkojen
määrään ja pituuteen, sillä noin puolet kaikista matkoista liittyy
palveluihin. Tavallisimmin matkan kohteena ovat ostospaikat ja
julkiset palvelut; kummankin osuus palvelumatkoista on noin 40 %.

 

JULKI-selvityksessä arvioitiin palveluverkon muutosten
vaikutuksia kestävään liikkumiseen. Esimerkkitapauksina olivat
Espoon neuvolaverkon ja Sipoon peruskouluverkon kehittäminen sekä
Meripihkan fysioterapiapisteen sulkeminen Helsingissä. JULKI on
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011)
jatkotöitä. Selvitys sisältyi Liikenneviraston ja Liikenne- ja
viestintäministeriön rahoittamaan liikkumisen ohjauksen ohjelmaan
(Lohjelma). Työn tuloksia hyödynnetään kuntien palveluverkkojen
suunnittelussa sekä seuraavan Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) valmistelussa.

Raporttiluonnos
JULKI – Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset
kestävään liikkumiseen on luettavissa HSL:n
verkkopalvelussa.