HSL:n hallituksen päätökset 21.8.2012

Esityslistatekstit

Bussiliikenteen hankintaperiaatteiden ja sopimusehtojen
tarkistaminen

Hallitus hyväksyi bussiliikenteen hankintamenettelyn
muutokset. Jatkossa mm. ilmastointi ja alkolukko ovat uuden
kaluston pakollisena varustevaatimuksena. 

 

Bussiliikenteen tarjouskilpailu Espoon ja Vantaan
sisäisistä ja seutulinjoista

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen
tarjouskilpailun kohteista 149 – 155 esityksen mukaan.

HSL:n johtosäännön muuttaminen

Hallitus päätti esittää edelleen yhtymäkokoukselle,
että se hyväksyy HSL:n johtosäännön ehdotuksen mukaisena.

Kutsuplus-palvelun hinnoittelu

Hallitus vahvisti uuden kutsuohjatun
Kutsuplus-palvelun hinnoittelun muutetun esityksen mukaisesti.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselle

Hallitus päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle
kolme lausuntoa: kaksi esityksen mukaisesti ja lausunto Matinkylän
eritasoliittymistä muutetun esityksen mukaisesti.

HSL ei pidä selvitystä ilmaisesta joukkoliikenteestä
tarpeellisena

Hallitus päätti antaa Helsingin kaupungille
lausunnon valtuustoaloitteesta koskien joukkoliikenteen
maksuttomuutta. HSL ei pidä tarpeellisena käynnistää maksuttoman
joukkoliikenteen kokeilua tai selvitystä asiasta.

Työsuhdematkalipun tilannekatsaus

Hallitus merkitsi tiedoksi työsuhdematkalipun
tilannekatsauksen. Asiasta tiedotetaan erillisellä
tiedotteella.