Matkalippu on pääkaupunkiseudulla suositumpi työsuhde-etu kuin auto

HSL:n toiminta-alueella oli viime vuonna yhteensä 60 000
työsuhdematkalipun käyttäjää. Luku ylittää jo 50 prosentilla
autoedun käyttäjien määrän, joita oli pääkaupunkiseudulla 40 000.
Asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008, jolloin
käyttäjiä oli noin 34 000. Työsuhdelippua tarjoavia työnantajia on
jo yli 1000 kpl.

Kasvu jatkui vahvana myös viime vuonna. HSL on aktiivisesti
edistänyt työsuhdematkalipun käyttöönottoa vaikuttamalla
lainsäädäntöön, tiedottamalla ja markkinoimalla palvelua sekä
tarjoamalla uusia helppokäyttöisiä ostotapoja (laskutussopims,
työmatkasetelit).

Työsuhdematkalipun suosion taustalla on vuoden 2010 alusta
voimaan tullut muutos, joka muutti lipun verovapaaksi
luontaiseduksi 300 euron enimmäismäärään saakka sekä arvon
latauksen mahdollisuus työmatkasetelillä. Työntekijä maksaa edusta
veroa vain 300 eurolta, vaikka työsuhdematkalipun arvo olisi
vuodessa maksimi 3400 euroa. Verovapaan edun määrä henkilöä kohden
voi olla siis jopa 3100 euroa. Alle 300 euron etu on puolestaan
kokonaan verovapaa. HSL kannattaa liikennepoliittisessa selonteossa
asetettua tavoitetta verotuksen edelleen selkiyttämisestä, jolloin
työsuhdematkalipusta tulisi entistä helppokäyttöisempi
työnantajille.

Työmatkaseteleillä voi maksaa entistä useammassa pisteessäTyösuhdematkalippu on työnantajan työntekijöilleen hankkima
joukkoliikennelippu. Etu voi olla henki-lökohtaiselle matkakortille
ladattu kausilippu, jonka työnantaja maksaa HSL:lle. Työnantaja saa
tällaisessa laskutussopimuksessa bonuksena yhden kuukauden vuodessa
ilmaiseksi.

Toinen vaihtoehto työsuhdematkaeduksi on työmatkasetelien
käyttöönotto. Tässä tapauksessa työnantaja hankkii 10 euron
arvoiset työmatkasetelit HSL:ltä ja vastaa niiden jakelusta
työntekijöille. Työntekijä voi käyttää työmatkaseteliä HSL:n
matkakortille ladatun kauden tai arvon ostamiseen.

Kokonaisuudessaan HSL myi vuonna 2011 595 000 kpl
työmatkaseteliä. Kuntatyönantajat ovat tilausmäärältään merkittävin
palvelun käyttäjäryhmä, mutta yksityisten yritysten osuus
kokonaismyynnistä kasvaa koko ajan. Viiden vuoden aikana HSL on
toimittanut työnantajille noin 2,3 miljoonaa työmatkaseteliä.

HSL:n työmatkaseteleitä vastaanotetaan entistä useammissa
myyntipisteissä. Kaikki HSL-alueella toimivat R-kioskit ja
Citymarketit, Stockmannit sekä Kannelmäen ja Viikin Prismat
hyväksyvät työmatkasetelit maksuvälineiksi HSL:n palvelupisteiden
ja VR:n asemien lisäksi.