Sipoolaisia kutsutaan joukkoliikenteen tutkimusyhteisöön

HSL tutkii sipoolaisten liikkumistapoja ja toiveita internetin
tutkimusyhteisöllä  uuden joukkoliikennesuunnittelun pohjatietojen
saamiseksi.  Sipoo liittyi HSL:n jäseneksi 1.1.2012. 

Tällä hetkellä Sipoon bussiliikennettä hoidetaan siirtymäajan
liikennöintisopimusten pohjalta.  Sopimukset päättyvät vaiheittain
vuosien 2014-2019 aikana ja linjojen liikennöitsijät vastaavat
linjojen reiteistä ja aikatauluista liikennöintisopimusten
päättymiseen saakka.

HSL:llä on parhaillaan käynnissä selvitystyö siitä, millä
tavalla Sipoon joukkoliikenne tulisi järjestää siirtymäajan
liikennöintisopimusten päätyttyä.  Sipoon linjastosuunnitelmatyö on
käynnistymässä ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa pohditaan ja
kehitetään Sipoon linjastoa, aikatauluja sekä vuorovälejä. 

Tule mukaan tutkimusyhteisöön


Ilmoittaudu heti

Sipoolaisten joukkoliikenteen käyttäjien ja autoilijoiden
toivotaan osallistuvan siihen.  Asukkaat voivat osallistua
linjastosuunnitelman laatimiseen osallistumalla tutkimusyhteisössä
keskusteluihin, vastaamalla kysymyksiin ja antamalla toiveita
joukkoliikenteen käytön suhteen.  Yhteisössä kartoitetaan
asukkaiden nykyistä liikkumista, tärkeitä yhteysvälejä,
liikkumisaikoja ja yleensäkin liikkumistarpeita ja odotuksia
joukkoliikennepalvelulle. Yhteisö on auki kaksi viikkoa 18.9.
alkaen ja osallistujat voivat olla mukana oman aikataulunsa
mukaan.