HSL aloittaa lippulajitutkimuksen U-linjojen busseissa

HSL tekee lippulajitutkimusta U-linjojen busseissa
syys–lokakuussa. Mukana on myös osa Keravan seutulinjoista, mutta
ei Kirkkonummen suunnan U-bussit. Tutkimuksessa selvitetään, mitä
lippuja matkustajat käyttävät, missä kunnassa he asuvat, mikä on
keskimääräinen matkan pituus ja mitkä ovat liityntäkulkutavat.
Tutkimus alkaa 10.9. ja kestää lokakuulle asti.

Tutkimuksen tekevät HSL:n matkalippujen tarkastajat
tarkastustyön ohessa. He pyytävät matkustajia esittämään
matkalippunsa ja kertomaan asuinkuntansa, nousupysäkin ja
määräpysäkin sekä liityntäkulkutavat eli miten matkustaja on tullut
lähtöpysäkille ja miten hän jatkaa matkaa poistumispysäkiltään.

HSL toivoo matkustajien suhtautuvan myönteisesti tutkimukseen ja
pitävän matkalippunsa helposti saatavilla. Näin tutkimustyö sujuu
ilman tarpeettomia viivytyksiä.

Lippulajitutkimuksella saadaan tietoa käytetyistä lipuista,
matkustajien asuinkunnista ja heidän matkustamisestaan U-linjoilla.
Tietoja käytetään liikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä.