HSL kokeilee täyssähköbussia

HSL:n
liikenteessä kulkee syksystä alkaen ensimmäinen pelkästään sähköllä
toimiva bussi. Bussia hallinnoi Veolia Transport Finland Oy, ja se
ajaa muun muassa Espoon sisäisellä linjalla 11 reittiä
Tapiola–Matinkylä–Friisilänaukio.

Sähköbussia testataan kolmen vuoden ajan sekä kesä- että
talviliikenteessä ja myös VTT:n laboratorioissa. HSL:n tavoitteina
on saada ensikäden tietoa akkusähköbussin suorituskyvystä sekä
vertailla tavanomaista bussiteknologiaa ja vaihtoehtoisia
polttoaineita toisiinsa. Lisäksi HSL kerää tietoa matkustajien
suhtautumisesta sähköbusseihin ja hankkii samalla osaamista
sähköbussiliikenteen suunnittelusta.

Sähköbussi on päästötön

Sähköbussi on liki äänetön eikä jätä pakokaasuja peräänsä. HSL:n
strategiana on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia
päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2018 mennessä, mikä ei onnistu ilman
uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita ja sähkön
hyödyntämistä voimanlähteenä. HSL on ollut aikaisemmin mukana muun
muassa hybridibussikokeiluissa. Täyssähköbussi on kokeiluille
luonteva jatke. 

Portugalilainen Caetano 2500EL -sähköbussi saapui Suomeen
syyskuun alussa. Bussin toimintasäde on 120 kilometriä. Veolian
varikon lisäksi latauspisteitä tulee Suurpeltoon ja mahdollisesti
myös muualle eteläiseen Espooseen.

Yhteistyöhanke kehittää hyötyajoneuvoja

Sähköbussikokeilu kuuluu eBUS-hankkeseen, jossa HSL:n ja Veolia
Transport Finland Oy:n lisäksi ovat mukana muun muassa VTT,
liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
Espoon kaupunki, Tekes, Fortum Oy sekä useat laitevalmistajat.
Hankkeen myötä eri valmistajien sähköbusseja on tarkoitus saada
kokeiltaviksi pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuosina 4–6
kappaletta.

eBUS-hanke on osa kansallista
EVE-sähköajoneuvo-ohjelmaa, jonka tavoitteena
on sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän
liikennetoiminnan kehittäminen Suomessa.