HSL on valmis yhteistyöhön keskisuurten kaupunkien kanssa korttisovelluksissa

Helsingin seudun joukkoliikenteessä otetaan vuoden 2015 loppuun
mennessä käyttöön uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä. Se
uudistaa nykyisen matkakorttijärjestelmän ja yhtenäistää
informaatio-järjestelmät.

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä perustuu avoimeen
palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin. Se mahdollistaa järjestelmän
jatkuvan kehittämisen, palveluiden lisäämisen ja uusien palvelujen
käyttöönoton. Valtakunnallisen yhteiskäyttöisyyden toteuttaminen on
HSL:n osalta mahdollista aloittaa uuden järjestelmän käyttöönoton
jälkeen. Valmiudet rakennetaan hankkeen aikana. Myös keskisuurten
kaupunkien lippujärjestelmän uusiminen tulisi toteuttaa siten, että
se mahdollistaa valtakunnallisen yhteensopivuuden toteuttamisen
myöhemmin.

HSL on panostanut merkittävästi uuden järjestelmän määrityksiin
sekä avoimen arkkitehtuurin pohjalta että korttisisällön osalta.
HSL on osaltaan valmis antamaan määritykset keskisuurten kaupunkien
käyttöön. Erityisesti korttisovellusten käyttö ja niiden edelleen
kehittäminen yhteistyössä valtakunnalliseen käyttöön sopiviksi
saattaisi olla kustannustehokas ratkaisu kaikille osapuolille.

Liikenneviraston julkaisema ansiokas selvitys ”Selvitys
kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmistä” muodostaa hyvän
lähtökohdan keskisuurten kaupunkien lippujärjestelmien
toteutukselle.