Huippukoodareita haetaan kiihdyttämään kaupunkien innovatiivisuutta Code4Europe -ohjelmassa

Open Knowledge Festivaalin yhteydessä julkistettu Code4Europe
–kumppanuusohjelma hakee lahjakkaita web-kehittäjiä, koodareita ja
palvelusuunnittelijoita työskentelemään määräajaksi julkisen
sektorin palvelukseen. Kumppanuusohjelma pohjautuu
menestyksekkääseen Code4America -ohjelmaan, joka tuodaan nyt ensi
kertaa eurooppalaiseen ympäristöön.

Huippuosaajat, ns. kumppanikoodarit, työskentelevät ennen
muuta uusien web- ja mobiilisovelluksien parissa, tavoitteena
edistää kaupunkien avoimuutta ja tehokkuutta. Code4Europe -ohjelma
auttaa kaupunkeja hyödyntämään koko kaupunkiyhteisön
innovaatiokapasiteettia ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita.
Päämääränä on luoda kannustavia ja konkreettisia esimerkkejä myös
ohjelman ulkopuolisille kaupungeille uusista ratkaisuista.
Kumppanuusohjelma kestää 6+6 kuukautta. Ohjelmaan kuuluu neljä
kansainvälistä koulutusjaksoja yhdessä muiden kumppanikoodarien
kanssa eurooppalaisissa kaupungeissa.

Suomessa kumppanikoodareiden sijoituspaikkoina ovat Helsingin
kaupungin tietotekniikkaosasto sekä Helsingin seudun
liikenne-kuntayhtymä.

Helsingin kaupungin tietotekniikkaosaston kumppanuusohjelman
tavoitteena on monipuolisten mobiilien kuntalaispalvelujen
kehittäminen. Kumppanikoodarin tehtävä on kartoittaa mahdollisia
kehityskohteita ja olla mukana yhden tai kahden kehitysprojektin
toteutustiimissä asiantuntijana. Kehittäjältä edellytetään vahvaa
mobiilisovellusten ja rajapintaratkaisujen tuntemusta.

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kumppanuusohjelmassa
tavoitteena on toteuttaa joukkoliikenteen matkustajille oma
navigaattoripalvelu. Joukkoliikennenavigaattori on projekti-idea,
joka tähtää avoimeen lähdekoodiin, avoimeen dataan ja
joukkoistamiseen pohjautuvan palvelukonseptin rakentamiseen.
Palvelua rakennetaan yhdessä  HSL:n kehittäjäyhteisön kanssa.
Kumppanikoodarilta edellytetään avoimen lähdekoodin osaamista,
yhteisöllisten palveluiden tuntemusta sekä intoa lähteä
käynnistämään uutta kunnianhimoista konseptia.

Lisätietoja ja hakulomake:

http://www.forumvirium.fi/hankealueet/alykas-kaupunki/code4europe
(in Finnish)

http://www.forumvirium.fi/en/project-areas/smart-city/code4europe
(in English)

Lisätietoja:

Helsingin kaupunki

Talous- ja suunnittelukeskus, tietotekniikkaosasto

Projektisuunnittelija Jaakko Rajaniemi

puh. 040 5165931

jaakko.rajaniemi@hel.fi

Helsingin seudun liikenne

Projektipäällikkö Jari Honkonen

puh. 040 501 4528

jari.honkonen@hsl.fi