SuperHub kehittää kestävää kaupunkiliikkumista

HSL tukee Helsingin yliopistoa SuperHub-projektissa, jossa
kehitetään järjestelmää kestävän kaupunkiliikkumisen edistämiseksi.
Projektin eräänä tavoitteena on kehittää mobiilisovellus, joka
tarjoaa monipuolisen työkalun matkojen suunnitteluun: kattavan
reittioppaan lisäksi mm. mahdollisuuden tarkkailla omia
liikkumistottumuksia, jakaa omia matkustustietoja ja -saavutuksia
muiden käyttäjien kanssa ja saada sekä antaa tietoa liikenteeseen
mahdollisesti vaikuttavista häiriötekijöistä.

Projektin kohdekaupungeissa Helsingissä, Barcelonassa
ja Milanossa toteutetaan käyttäjäkysely tämänhetkisten
käyttöliittymäluonnosten arvioimiseksi.

Lisätiedot ja kyselylomake
SuperHub-sivustolla

(Huom. Lomake ei avaudu kaikilla IE-selaimilla)