HSL kartoitti sipoolaisten joukkoliikennetoiveita vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa

HSL käyttää useita erilaisia vuorovaikutuskeinoja
suunnittelukohteen luonteesta riippuen.

”Sipoossa tavoitteemme olivat saada lisää pohjatietoa
joukkoliikenteen suunnittelun avuksi ja kannustaa sipoolaiset
joukkoliikenteen käyttäjät ja autoilijat kertomaan
joukkoliikennettä koskevista tarpeistaan ja toiveistaan”,
tutkimusyhteisöhanketta HSL:ssä koordinoinut asiakkuuspäällikkö
Leena Rautanen-Saari kertoo.

”Tutkimusyhteisö toteutettiin verkossa, jossa osallistujat
ottivat kantaa joukkoliikenneaiheisiin teemoihin. Yhteisöön
ilmoittautui 134 sipoolaista.”

”Tutkimusyhteisö on hyvä tapa saada aikaan hedelmällistä
keskustelua ja hankkia myös tilastollista tietoa. HSL käytti
tutkimusyhteisöä apuna myös Kirkkonummen tullessa HSL:n jäseneksi.”

Sipoolaiset toivovat sujuvia vaihtojaSipoon
tutkimusyhteisöön osallistuneet korostivat etenkin
työmatkayhteyksien parantamisen tarvetta. Seutuliikenne herätti
yhteisössä eniten keskustelua, toisaalta myös Sipoon sisäiseen
liikenteeseen ja asiointimahdollisuuksiin toivottiin parannusta.

Keskustelua käytiin etenkin joukkoliikenteen luotettavuudesta
ja ruuhkautumisen aiheuttamista ongelmista, liityntäyhteyksien
tarpeesta muun muassa Keravalle, Korsoon ja Tikkurilaan sekä
vapaa-ajan yhteyksien lisäystarpeista.

Bussien ja junien tahdistukseen toivottiin myös parannusta,
jotta vaihtaminen välineestä toiseen kävisi ilman pitkää odottelua.
Vilkasta keskustelua käytiin myös liityntäpysäköinnistä,
kutsujoukkoliikenteestä, kimppakyydeistä sekä lippujärjestelmän
selkiyttämisestä.

Sipoon linjastosuunnitelmalle avattiin blogiHSL on
tutkimusyhteisöstä saatuihin tuloksiin erittäin tyytyväinen, ja
tuloksia tullaan käyttämään aktiivisesti Sipoon tulevan linjaston
suunnittelussa, joka käynnistyy lähiviikkojen aikana. Suunnittelun
kulkua sekä suunnitelman kuulumisia ja etenemistä voi jatkossa
seurata Sipoon linjastosuunnitelman blogissa, joka on avattu
asukkaille.

Sipoon
linjastosuunnitelman blogiin

Blogissa julkaistaan postauksia, joissa kerrotaan työn
etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla suunnitteluun voi
osallistua heti suunnitelman laadinnan käynnistymisestä lähtien.

HSL testaa ja kehittää jatkuvasti erilaisia
vuorovaikutuskeinoja. Kun matkustajat osallistuvat aktiivisesti ja
kertovat liikkumistarpeistaan ja -toiveistaan, HSL:n on mahdollista
suunnitella joukkoliikennettä, joka palvelee matkustajia yhä
paremmin.