HSL tukee bussiliikenteen päästöjä alentavia toimenpiteitä yli puolen miljoonan ympäristöbonuksilla

Ensimmäinen HSL:n sopimusliikennöitsijöille tarkoitettu
tarjouskilpailu päästöjä alentavista toimenpiteistä on ratkaistu.
Tarjouskilpailuun osallistuneet liikennöitsijät esittivät uusia,
voimassaolevat sopimukset ylittäviä toimenpiteitä päästöjen
vähentämiseksi. Ympäristöbonusta maksetaan hyvityksenä
toimenpiteiden käyttöönotosta. Bonusmalli ottaa huomioon sekä
hiilidioksidipäästöt että haitalliset lähipäästöt. Vuoden 2013
loppuun asti jatkuvalle kaudella bonuksiin on varattu 600 000 euron
määräraha.

HSL arvioi parhaat toimenpiteet kustannustehokkuuden mukaisessa
järjestyksessä. Tarjouskilpailuun osallistui 6 liikennöitsijää
kaikkiaan 34 tarjouksella. Bussiyhtiöistä parhaiten menestyi
Nobina, jolle maksettava bonus on kokonaisuudessaan runsas puolet
varatusta rahasummasta eli noin 360 000 euroa. Alle 100 000 euron
bonuksen saivat Veolia Vantaa Oy, Veolia Espoo Oy, Oy Pohjolan
Kaupunkiliikenne Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy ja Westendin Linja
Oy.

”Tarjousten määrä jäi melko vähäiseksi, ja vain kolmanneksessa
hyväksytyistä tarjouksista vähennetty päästöhaitta oli suurempi
kuin tarjoushinta. Tilanne kertoo siitä, että kustannustehokkaita
toimenpiteitä päästöjen vähentämiseen ei ole vielä riittävästi
käytettävissä. Seuraavat ympäristöbonukset kilpailutetaan vuodelle
2014. Ensimmäisen kierroksen perusteella ei ole näköpiirissä, että
bonusjärjestelmää tultaisiin laajentamaan merkittävästi vielä
lähivuosina”, HSL:n hankintaryhmän päällikkö Kimmo Sinisalo
sanoo.

Uutta kalustoa ja biopolttoaineita

Tarjouskilpailussa ehdotettuja toimenpiteitä olivat vanhimman
kaluston vaihtaminen uudempaan tai alkavissa sopimuksissa tarjotun
kaluston vaihtaminen energiatehokkaisiin kevytrakennebusseihin.
Polttoainepuolella tarjoukset koskivat jäteraaka-aineperäisen
biopolttoaineen tai biokaasun käyttämistä sekä vanhan kaluston
varustamista pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla.

Hyväksytyillä toimilla pystytään laskelmien mukaan vähentämään
HSL:n tilaaman bussiliikenteen  hiilidioksidipäästöjä 7 %, typen
oksidien päästöjä 2,7 % ja hiukkaspäästöjä 6 %.