HSL:n hallituksen päätökset 2.10.2012

Esityslistatekstit.

Ympäristöbonuksen jakaminen

Hallitus päätti maksaa ympäristöbonuksena enintään
630 000 euroa vuosina 2012–2013 kuudelle liikennöitsijälle.

Asiasta erillinen tiedote.

 

HLJ 2015:n puiteohjelma

Hallitus hyväksyi Helsingin seudun liikennejärjestelmän HLJ
2015:n puiteohjelman, jonka kustannukset ovat alustavien arvioiden
mukaan 4,7 miljoonaa euroa. Suunnitelman valmisteluun osallistuvat
valtio, HSL-kunnat ja KUUMA-kunnat.

HLJ 2015:n puiteohjelma on julkaistu

HSL:n julkaisusarjassa.

Työasemalaitteiden hankinta

Hallitus päätti valita HSL:n työasemalaitteiden ja
niiden elinkaaripalveluiden toimittajaksi Fujitsu Finland Oy:n.
Hankinnan kokonaisarvo on 390 000 euroa + alv.

Osavuosikatsaus

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n osavuosikatsauksen 2/2012.

Asiasta erillinen tiedote

Kuntien lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta

Hallitus merkitsi tiedoksi kuntien lausunnot HSL:n
taloussuunnitelmaehdotukseen 2013–2015.

Varautuminen Westendin Linja Oy:n sopimuksia
korvaavan liikenteen järjestämiseen

Hallitus myönsi toimitusjohtajalle valtuudet
korvaavan liikenteen hankkimiseen enintään 12 miljoonan euron
arvosta.

Matkustajien tyytyväisyys keväällä 2012

Matkustajat antoivat HSL-alueen joukkoliikenteelle
yleisarvosanan 3,93 keväällä 2012.