HSL:n osavuosikatsaus 2/2012: Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu jatkuu edelleen

Pääkaupunkiseudulla sekä joukkoliikenteen matkustajamäärä että
lipputulot ovat kehittyneet alkuvuonna suotuisasti. Tammi-elokuussa
matkustajia oli 191,9 miljoonaa, mikä on 3,2 prosenttia enemmän
kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

HSL seuraa matkustajamäärän kehitystä busseissa,
raitioliikenteessä, metrossa ja lautalla. Tarkastelujaksoon eivät
sisälly lähijunaliikenteen matkustajatiedot, joita HSL tilastoi
vuositasolla. Vuonna 2011 matkustajamäärä kasvoi 2,8 prosentilla
noin 336 miljoonaan. Ennusteen mukaan matkustajamäärä on vuoden
2012 lopussa yhteensä 345,4 miljoonaa.

 

"Kylmä kesä verotti ainoastaan Suomenlinnan
lauttamatkustajia, muutoin matkustajamäärät kasvoivat kaikissa
liikennemuodoissa, vaikka kesällä järjestettiin ennätyksellisen
paljon poikkeusliikennettä rakennushankkeiden vuoksi. Runsaan
viikon kestänyt Kalasataman metrosiltatyön aikainen
poikkeusliikenne ei karkottanut matkustajia, vaan palaute
poikkeusjärjestelyistä oli voittopuolisesti positiivista.

Sen sijaan syysliikennekauden alkaessa toteutettu laaja
kantakaupungin linjastouudistus hämmensi useita matkustajia, koska
osa pysäkkimerkinnöistä viivästyi ja reittimuutoksia oli
monikertainen määrä keskivertosyksyyn verrattuna. Muutoksen
tavoitteena on ollut keskustan bussiliikenteen nopeuttaminen. HSL
seuraa nyt miten muutos on vaikuttanut keskustan bussien käyttöön",
HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 yhteensä 269,7
miljoonaa euroa, mikä on noin 0,5 prosenttia talousarviossa
arvioitua enemmän. Kaikkiaan HSL:n toimintatulojen arvioidaan
olevan yhteensä 563,3 miljoonaa euroa, josta 47,9 prosenttia on
lipputuloja ja 49,3 prosenttia kuntaosuuksia. Tuloennuste ylittää
talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Lipputulojen ja
kuntaosuuksien lisäksi HSL:n tulot koostuvat tarkastusmaksuista,
valtion tuista sekä vuokratuotoista.

Toimintamenoista 79 prosenttia on joukkoliikenteen
operointikustannuksia. Ennusteen mukaan operointikustannukset ovat
kuluvana vuonna 439,6 miljoonaa euroa, josta kustannukset
liikennemuodoittain ovat bussiliikenteessä noin 296,5 miljoonaa
euroa, junaliikenteessä 65,8 miljoonaa euroa, metroliikenteessä
24,4 miljoonaa euroa, raitioliikenteessä 48,2 miljoonaa euroa ja
lauttaliikenteessä 4,2 miljoonaa euroa.