Joukkoliikenteen parantunut luotettavuus saa matkustajilta kiitosta

Joukkoliikenteen luotettavuuden ja sujuvuuden paraneminen
edellistalveen verrattuna näkyy selkeästi alkuvuodesta tehdyssä
HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Erityisesti
lähijunaliikenteessä tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen on
kohentunut merkittävästi. Nyt 69 prosenttia matkustajista antoi
hyvän arvosana junaliikenteen sujuvuudelle, kun vuotta aiemmin näin
teki ainoastaan 17 prosenttia. Myös lähijunien aikataulussa
pysyminen saa huomattavasti edellisvuotta paremmat arviot.

 

Bussi- ja raitiovaunuliikenteessäkin matkustajat olivat nyt
selkeästi tyytyväisempiä luotettavuuteen kuin vuotta aiemmin,
jolloin runsas lumi ja pakkanen hankaloittivat liikennettä.
Raitiovaunujen aikatauluissa pysyminen on saanut vuosi vuodelta
hieman parempia arvioita: vuoden 2010 keväällä 57 prosenttia
matkustajista oli tyytyväisiä luotettavuuteen, kun tänä keväänä
heitä oli jo 70 prosenttia.

Yleisesti ottaenkin matkustajat olivat varsin tyytyväisiä
Helsingin seudun joukkoliikenteeseen, sillä palvelulle annettu
yleisarvosana oli 3,93 asteikolla yhdestä viiteen. Arvio on hieman
viime vuotta heikompi, mutta edelleen 80 % matkustajista antoi
HSL-alueen joukkoliikenteelle arvosanaksi 4 tai 5. Tyytyväisimpiä
olivat metromatkustajat ja tyytymättömimpiä lähijunaliikenteen
matkustajat. Kaikkiaan joukkoliikenteeseen tyytymättömiä oli vain 2
prosenttia.

Joukkoliikennejärjestelmän laatua mitataan useilla
laatutekijöillä. Matkustajilta kysytään istumapaikan saannista,
matkustustarpeiden täyttymisestä, matkanteon ja vaihtamisen
sujuvuudesta sekä matkustamisen turvallisuudesta. Ratikoiden ja
bussien matkustajilta kysytään lisäksi aikatauluissa pysymisestä ja
odotusolosuhteista pysäkillä. Näiden tekijöiden yhteisarvosanaksi
saatiin peräti 4,12. Se on hieman edellisvuotta parempi, vaikka
järjestelmän arvosana on ollut selvästi yli neljän jo usean vuoden
ajan.

Matkustajat antoivat aiempaa enemmän kiitosta kuljettajien
neuvontakyvyille. Myös kuljettajien ajotapa saa aiempaa parempaa
palautetta. Parantuneisiin tuloksiin on vaikuttanut osaltaan HKL:n
ja HSL:n järjestämä laaja ja systemaattinen kuljettajien koulutus.
Myös liikennöitsijät ovat tarjonneet viime vuosina kuljettajilleen
ammattipätevyyskoulutusta.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin
ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Kevään 2012 tutkimusjakson
aikana tammi–toukokuussa mielipidettä kysyttiin yli 25 000
matkustajalta joukkoliikennevälineissä. Kyselyn tuloksia käytetään
HSL:n joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa
ja laskettaessa kilpailutetun bussiliikenteen laatubonuksia.
Kyselyn käytännön toteutuksesta ja raportoinnista vastasi
Taloustutkimus Oy. Kirjallinen tutkimusraportti julkaistaan
keväällä ja syksyllä.

Alkuvuodesta 2012 tehdyn

 tutkimuksen tulokset on
julkaistu HSL:n verkkosivuilla.