Liikennöitsijämuutoksia Westendin Linjan liikennöimillä seutulinjoilla ja Kauniaisten palvelulinjalla 17.10.

Seutulinjojen 105, 109, 111, 112, 206, 212, 213, 452, 453 ja 516
sekä Kauniaisten palvelulinjan P50 liikennöitsijä vaihtuu
keskiviikosta 17.10 alkaen. Linjojen aiempi liikennöitsijä
Westendin Linja Oy on hakeutunut konkurssiin. Liikennöitsijävaihdos
ei vaikuta  reitteihin eikä aikatauluihin. Uudet liikennöitsijät
pyrkivät jatkamaan liikennöintiä normaalisti. Häiriöt voivat
kuitenkin alkuvaiheessa olla mahdollisia linja-autojen
saatavuudesta johtuen.

Uudet liikennöitsijät 17.10.2012:

Linjat 112, 206, 212, 213, Nobina Finland Oy

Linja 105, Åbergin Linja Oy

Linja 109, Oy Andersson Ab

Linjat 111, 452, 453, 516, Veolia Transport Vantaa Oy

Palvelulinja P50, Taksikuljetus Oy