Ensimmäisen täyssähköbussin koeajo alkaa Espoossa

HSL aloittaa ensimmäisen täyssähköbussin testaamisen
liikenteessä maanantaina 26.11. Bussia koeajetaan muun muassa
Espoon sisäisellä linjalla 11. Bussin liikennöinnistä vastaa Veolia
Transport Finland Oy.

Kolmivuotisen koekäytön aikana sähköbussia testataan kesä- ja
talviolosuhteissa sekä VTT:n laboratorioissa. HSL:n tavoitteina on
saada tietoa akkusähköbussin suorituskyvystä sekä vertailla
tavanomaista bussiteknologiaa ja vaihtoehtoisia polttoaineita
toisiinsa. Myös matkustajat saavat kertoa mielipiteensä
sähköbussiliikenteestä. Kokeilujakson aikana HSL kartuttaa
osaamista sähköbussiliikenteen suunnittelusta.

Koekäyttöön tuleva bussi on portugalilainen Caetano 2500EL
–sähköbussi. ”Toistaiseksi bussia on mahdollista ladata vain
Veolian varikolla. Kertalatauksella pääsee noin 120 kilometrin
matkan. Itse lataamiseen kuluu muutama tunti”, liikennepäällikkö
Sven Nyholm Veoliasta kertoo.

Sähköbussi on päästötön

Sähköbussi on liki äänetön eikä jätä pakokaasuja peräänsä. HSL:n
strategiana on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia
päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2018 mennessä, mikä ei onnistu ilman
uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita ja sähkön
hyödyntämistä voimanlähteenä.

 Sähköbussikokeilu kuuluu eBUS-hankkeseen, jossa HSL:n ja Veolia
Transport Finland Oy:n lisäksi ovat mukana muun muassa VTT,
liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
Espoon kaupunki, Tekes, Fortum Oy sekä useat laitevalmistajat.
Hankkeen myötä eri valmistajien sähköbusseja on tarkoitus saada
kokeiltaviksi pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuosina 4–6
kappaletta.