HSL tutkii kuorma- ja pakettiautojen liikennettä Vantaan Tuupakassa

HSL selvittää tavara-autoliikenteen lähtö- ja määräpaikkoja
Tuupakassa 13.-15.11. Yrityksille suunnatun kyselyn lisäksi
tavarankuljetusta selvitetään kuljettajien
haastattelututkimuksella. Käytössä on kolme päivittäin vaihtuvaa
tutkimuspistettä, joiden kautta ajavat ajoneuvot pysäytetään
kuljettajahaastattelua varten.

Tutkimus saattaa aiheuttaa tilapäisiä jonoja ja pieniä
viivästyksiä Tuupakan alueen liikenteessä.

Kuljettajahaastattelut toteutetaan tiistaista torstaihin
13.-15.11. klo 6-22. Kenttätutkimuksen tekee Destia, joka vastaa
myös liikenteenohjauksesta tutkimusalueella. Pyrkimyksenä on, että
haastattelut etenevät nopeasti ja joustavasti.

Taustoittavaa tietoa liikennejärjestelmäsuunnittelua
varten

HSL tutkii tavaraliikenteen matkoja ensimmäisen kerran.
Keskeisenä tavoitteena on saada tietoa tavara-autokäyntien määrästä
ja suuntautumisesta.  Tiedot ovat tarpeellisia, jotta
elinkeinoelämän kuljetustarpeet voitaisiin huomioida paremmin
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Suunnitelmassa
luodaan linjaukset pidemmän aikavälin suunnitteluun.

”Tämä ensimmäinen haastattelukohde on osittain
kokeiluluontoinen. Tuupakka on yksi tärkeistä logistiikka-alueista.
Tarkoituksena on tutkia tavaraliikennettä myös muilla alueilla,
kunhan tässä tutkimuksessa kokeiltujen menetelmien toimivuudesta on
saatu kokemuksia”, HSL:n liikennetutkija Pekka Räty sanoo.

Yritys- ja kuljettajahaastatteluin saadut tiedot ovat ehdottoman
luottamuksellisia. Yksittäisillä tiedoilla ei ole merkitystä
suunnittelukäytössä vaan käsiteltävät tiedot ovat aina koko
tutkitusta aineistosta koottuja tietoja.