HSL:n blogissa  pääsee mukaan laatimaan Sipoon linjastosuunnitelmaa

HSL saattaa myös tiedustella blogin kautta sipoolaisten
ajatuksia erilaisista vaihtoehtoisista suunnitelmista ja ideoista.

HSL toivoo, että sipoolaiset kommentoisivat blogissa
ahkerasti, koska matkustajilta saatu tieto on hyödyllistä ja
arvokasta Sipoon liikenteen kehittämiseksi.

Blogiin

HSL määrittelee suunnittelutyön aluksi palvelutason, eli
minkälaista palvelua ja kuinka paljon kukin Sipoon alue tarvitsee.
Palvelutason vaikuttavat muun muassa asukkaitten ja työpaikkojen
määrä sekä nykyiset yhteydet. Kun palvelutaso on määritelty, alkaa
linjaston ja vuorovälien suunnittelu.

Myös Sipoon kunnan edustajat ovat mukana linjastosuunnitelman
laatimisessa. Työ valmistuu kesällä 2013.