HSL:n hallituksen päätökset 13.11.2012

Esityslistatekstit

Bussiliikenteen tarjouskilpailu

Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun kesän
2013 alussa päättyvistä väliaikaisista liikennöintisopimuksista,
jotka solmittiin Westendin Linjan konkurssin vuoksi.

Pasilan aseman palvelusopimus

Hallitus hyväksyi HSL:n ja Kiinteistö Oy Pasilan
palvelusopimuksen Pasilan asemahallin tilojen ja yhteyksien
käytöstä joukkoliikenteen tarpeisiin. Sopimus on voimassa
määräaikaisena 30 vuotta.

Vapaalippujen myöntäminen hallituksen asiantuntijajäsenille

Hallitus päätti myöntää vapaalippuja kuntien
nimeämille HSL:n hallituksen asiantuntijoille samoin perustein kuin
hallituksen luottamushenkilöille.

Munkkivuoren raitiotien selvitys

Hallitus totesi, että Munkkivuoren raitiotie on
selvityksen mukaan kannatettava hanke ja lähettää tämän kannanoton
Helsingin kaupungille ja Uudenmaan ELY-keskukselle.

Lausunto Sipoon kunnalle Talman osayleiskaavaluonnoksesta

Hallitus jätti asian pöydälle.

Syksyn linjastomuutoksiin liittyvät aloitteet

Hallitus antoi aloitteista esittelytekstien mukaiset
lausunnot.