Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma esittelyssä asukasilloissa

HSL esittelee Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmaluonnosta
kahdessa asukastilaisuudessa 19. ja 22. marraskuuta. Tilaisuuksissa
voi tutustua luonnokseen, esittää ideoitaan ja näkemyksiään ja
keskustella HSL:n suunnittelijoiden kanssa.

Maanantaina 19.11. järjestetään asukastilaisuus klo
18–19.30 Kanniston koululla osoitteessa Kenraalintie 6. Torstaina
22.11. puolestaan on asukasilta Myyrmäessä Kilterin koululla klo
17.30–19.30. Osoite on Iskostie 8.

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmaan voi ottaa kantaa myös
verkossa sitä varten perustetussa
blogissa. Siellä on mahdollista kommentoida
nykyisiä yhteyksiä sekä luonnosteltavia uusia linjoja. Blogissa
kerrotaan myös suunnittelutyön etenemisestä.

Länsi-Vantaan suunnittelualue käsittää muun muassa Myyrmäen,
Martinlaakson, Pähkinärinteen ja Kivistön ympäristön. Kyseessä on
yksi neljästä HSL:n tänä vuonna laatimasta linjastosuunnitelmasta,
jotka yhdessä kattavat koko Vantaan alueen.

HSL toivoo, että asukkaat osallistuisivat aktiivisesti
linjastosuunnitelman valmisteluun ja kertoisivat
liikkumistarpeistaan ja -toiveistaan. Asukkaiden paikallistuntemus
tarjoaa uusia ideoita, nostaa esiin kehittämistarpeita ja auttaa
lähtötietojen tulkinnassa ja tarkentamisessa.

Kehärata tuo muutoksia joukkoliikenteeseen 

Länsi-Vantaalla pyritään selkeyttämään linjastoa. Samalla
bussiliikennettä sopeutetaan uuteen tilanteeseen – Kehäradan
liikennöinti alkaa vuonna 2015. Laadittavassa
linjastosuunnitelmassa käsitellään myös Länsi-Vantaalta Helsingin
keskustan suuntaan kulkevia seutulinjoja.

Alueen joukkoliikenne on aiemmin perustunut bussiyhteyksiin,
mutta jatkossa junamatkustajien osuus kasvaa ja bussiliikenteen
osuus puolestaan vähenee. Uuden Kehäradan myötä myös
liityntäyhteyksiä asemille on tarpeen kehittää.

Kehäradan junaliikenteen ansiosta esimerkiksi Kivistön aseman
ympäristöön nousevan Marja-Vantaan alueen joukkoliikenneyhteydet
paranevat merkittävästi. Kehärata tarjoaa myös sujuvat ja selvästi
aiempaa nopeammat yhteydet Länsi-Vantaalta esimerkiksi lentoaseman
ympäristöön sekä Tikkurilaan.

Länsi-Vantaan poikittaisyhteyksiä parantaa myös Jokeri 2
-runkobussilinja, joka alkaa kulkea Vuosaaresta Kontulan ja Malmin
kautta Myyrmäkeen. Liikennöinti käynnistyy arviolta vuonna 2015,
kun Helsingin Keskuspuiston alittava tunneli valmistuu.