HSL ratkaisi syksyn tarjouskilpailun

HSL:n kilpailutuksessa oli mukana 20 bussilinjaa, joiden
liikenne on sidoksissa seudun suurten raidehankkeiden Kehäradan ja
Länsimetron valmistumiseen ja niiden liityntälinjaston
liikennöinnin käynnistymiseen.

Nyt kilpailutettujen linjojen liikennöinti alkaa syksyllä
2013 ja sopimuskausi kestää lyhimmillään 2 - 3 vuotta. Kehäradan
liikenne alkaa tämän hetken arvion mukaan syksyllä 2015 ja
Länsimetron liikenne syksyllä 2016. Sopimusten enimmäispituus on 7
vuotta.

Kilpailutetun liikenteen laajuus on noin 5,1 miljoonaa
linjakilometriä vuodessa ja siihen sisältyy Espoon ja Vantaan
sisäisiä linjoja sekä seutulinjoja. Tarjouskilpailussa hintataso
nousi keskimäärin 6,4 prosenttia, mikä merkitsee vuodessa noin 0,9
miljoonan euron lisäystä liikennöintikustannuksiin.

Lyhyistä sopimuskausista johtuen uusien vähäpäästöisten
bussien määrä jäi tarjouksissa pieneksi. Liikenteeseen tulee neljä
E6-päästönormit täyttävää bussia, joiden lähipäästöt ovat
ratkaisevasti nykykalustoa vähäisemmät: typen oksidien (NOx) päästö
laskee viidennekseen ja hiukkaspäästö (PM) puolittuu verrattuna
tähän asti parhaisiin eli EEV-päästöluokan busseihin.

Syysliikennekauden 2013 alkaessa noin 55 prosenttia HSL:n
bussiliikenteen vuotuisista linjakilometreistä ajetaan
vähäpäästöisillä, EEV- tai E6-normit täyttävillä busseilla. Silloin
liikenteeseen tulee myös 37 uutta bussia linjalle 550, jonka
liikennöinti kilpailutettiin viime keväänä.

Kaikki uudet bussit on varustettu matkustamotilan
ilmastoinnilla, turvaohjaamolla, alkolukolla sekä ajotavan
seurantajärjestelmällä. Kuljettajan ja matkustajien turvallisuutta
parannetaan kameravalvonnalla. Lisäksi busseihin tulee ajovakauden
säätöjärjestelmä.

Linjat ja liikennöitsijät syksyllä 2013

Linjat

Nykyinen

Uusi

 

liikennöitsijä

liikennöitsijä

Espoon linjat 3, 5, 533, 553

Nobina Finland Oy

Nobina Finland Oy

Vantaan linjat 44, 46

Nobina Finland Oy

Oy Andersson Ab

Vantaan linjat 43, 45, seutulinja
474

Nobina Finland Oy

Nobina Finland Oy

Vantaan linja 30

Nobina Finland Oy

Helsingin Bussiliikenne Oy

Vantaan linja 35, seutulinjat 300N,
360, 361, 362, 363, 364

Helsingin Bussiliikenne Oy

Seutulinja 112

Nobina Finland Oy

Nobina Finland Oy

Vantaan linja 77

Nobina Finland Oy

Tammelundin Liikenne Oy

Vantaan linja 88

Veolia Transport Vantaa Oy

Linjat 553, Leppävaara - Kivenlahti ja 533, Vanhakartano -
Matinkylä ovat uusia linjoja, jotka korvaavat linjojen 35 ja 43
liikenteen 12.8.2013 alkaen.