Matkanopeudet Helsingin seudulla ovat hidastuneet

Autoliikenteen matkavauhti Helsingin seudulla on laskenut. Aamun
ruuhkaliikenteessä keskimääräinen matkanopeus oli 38 km/h. Liikenne
oli hidasta erityisesti kantakaupungissa, mutta myös säteittäisillä
sisääntuloväylillä nopeudet olivat monin paikoin alhaisia.
Suurimpana syynä matkanopeuksien hidastumiseen on liikennemäärien
kasvaminen.

Illan ruuhkaliikenteessä matkanopeus oli keskimäärin 35 km/h.
Eniten illan keskinopeus on pudonnut Kehä I:n vyöhykkeellä.
Iltaruuhkassa liikenne on yleensä hitaampaa kuin aamulla. Ero näkyy
erityisesti kantakaupungissa ja Kehä I:n vyöhykkeellä.

Kantakaupungin päiväliikenteessä nopeudet suhteessa
nopeusrajoituksiin olivat alhaisempia kuin muilla vyöhykkeillä,
usein alle 50 % nopeusrajoituksesta. Säteittäisistä väylistä
Vihdintie erottuu muita säteittäisistä väyliä hitaampana.

HSL on seurannut säännöllisesti matkanopeuksien muutosta
pääkaupunkiseudun pääväylien ajoneuvoliikenteessä. HSL mittasi
matkanopeuksia syys–lokakuussa 2011, jolloin mittausaluetta
laajennettiin Keravalle, Kirkkonummelle ja Östersundomiin.
Matkanopeudet mitataan gps-laitteella henkilöautossa, jota ajetaan
liikennevirran mukana nopeusrajoituksia noudattaen. Mittausreittejä
oli kaikkiaan 19. Mittaukset tehtiin arkipäivinä aamu- ja
iltaruuhkan aikaan sekä päiväliikenteessä.

Edellinen mittaus tehtiin vuonna 2009. Vertailtavia
mittausvyöhykkeitä oli kolme: kantakaupunki sekä Kehä I:n ja Kehä
III:n vyöhyke.

Matka-ajoista lasketut keskimatkanopeudet (km/h) HSL-alueen
päätieverkolla vuosina 2009 ja 2011

Keskimatkanopeudet (km/h)             
 Mittausvyöhyke Aamu    Päivä     Ilta  
  2009  2011   2009 2011   2009  2011
 Kantakaupunki  21,4  19,0  25,9  23,9  15,8  14,8
 Kehä I:n vyöhyke  41,7  39,2  55,5  54,7  41,3  36,2
 Kehä III:n vyöhyke  50,9  48,3  62,2  60,8  50,0  48,5
 Koko alue  41,0  38,2  51,7  49,9  37,4  35,0

Raportti  

 Matkanopeudet HSL-alueella
2011 on julkaistu HSL:n julkaisusarjassa.