Työnantajat tyytyväisiä HSL:n viisaan liikkumisen palveluihin

HSL edistää viisasta työmatkaliikkumista: joukkoliikenteen
ja muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä. Yli 90 prosenttia HSL:n
palveluita hyödyntäneistä, kyselyyn vastanneista työnantajista
suosittelisi niitä muille.
   

Marraskuussa
2012 toteutettuun palautekyselyyn vastasi 34 henkilöä 28
yrityksestä. Lähes 70 prosenttia vastaajista piti yhteistyötä HSL:n
kanssa hyödyllisenä.

”Työnantajat kokivat saavansa toiminnasta erityisesti ympäristö-
ja imagohyötyä. Vastauksissa mainittiin myös paikoitusongelman
vähentyminen ja työtyytyväisyyden paraneminen”, kertoo HSL:n
liikkumisen ohjauksen asiantuntija
Anna Ruskovaara.

HSL:n edustajia pidettiin asiantuntevina (90 %) ja yhteistyötä
HSL:n kanssa sujuvana (81 %). Lähes 84 % koki saaneensa riittävästi
tietoa viisaista liikkumisvalinnoista.

”HSL:n palvelutarjonta on todella laaja, ja oli erittäin
positiivinen yllätys, millaiset mahdollisuudet se tarjoaa
työmatkaliikkumisen ympäristövaikutusten pienentämiseen!” kommentoi
eräs kyselyyn vastannut. 

Keinoja kestävään kulkemiseen  

HSL:n kanssa yhteistyötä tehneet ja kyselyyn vastanneet
työnantajat olivat ottaneet käyttöön monenlaisia viisaan
liikkumisen palveluita ja toimenpiteitä.

Suosituimpia olivat osallistuminen valtakunnalliseen pyöräilyn
Kilometrikisaan, haltijakohtaisen matkakortin hankkiminen
työasiointimatkoille ja työmatkaliikkumissuunnitelman
laatiminen.

Vastanneiden työpaikoilla oli myös hankittu asiointipyöriä ja
työsuhdelippuja. Joukkoliikenteen aikataulutietoa oli jaettu
verkossa ja aulanäytöillä.

”Työnantajien kannattaa kannustaa työntekijöitä järkeviin
liikkumisvalintoihin, sillä viisas työmatkaliikenne tuo
kustannussäästöjä, lisää hyvinvointia ja vähentää päästöjä”,
Ruskovaara painottaa. 

”HSL on tarjonnut liikkumisen ohjauksen palvelua
perustamisestaan saakka eli jo kolme vuotta. Palvelut kehittyvät
jatkuvasti. Esimerkiksi ensi vuonna valmistuu kouluille suunnattu
konsepti”, hän kertoo. 

Lue lisää viisaasta työmatkaliikkumisesta