HSL:n hallituksen päätökset 22.1.2013

Esityslistatekstit

Liikennöintisuunnitelma 2013 – 2014

Hallitus hyväksyi Liikennöintisuunnitelman 2013 –
2014 ohjeellisena noudatettavaksi.

Asiasta erillinen tiedote.

HSL:n ja VR:n sopimus tarkastustoiminnasta

Hallitus hyväksyi HSL:n ja VR:n välisen sopimuksen
tarkastustoiminnasta vuodelle 2013.

Toimitusjohtajan tuloskortti

Hallitus hyväksyi koko HSL:n tuloskortin vuodelle
2013.

Helsingin sosiaalitilasopimus

Hallitus hyväksyi HSL:n ja HKL:n välisen sopimuksen
kaupungin alueella olevien sosiaalitilojen käytöstä.

Löytötavarasopimuksen irtisanominen

Hallitus irtisanoi nykyisen löytötavarasopimuksen.

Keravan ja Kauniaisten liikennöintisopimusten jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa Keravan sisäisten linjojen 5
ja 8 sekä Kauniaisten palvelulinjan P50 liikennöintisopimuksia.

Lausunto Helsingin yleiskaavan valmistelusta

Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon
Helsingin kaupungille.

Lausunto ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta

Hallitus antoi Länsiväylän Suomenojan liittymästä
esityksen mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle.

Sisäinen tarkastus 2012 ja 2013

Hallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen
yhteenvetoraportin 2012 ja tarkastussuunnitelman 2013.