Kolmosratikan kirjaintunnukset jäävät historiaan

Raitiolinjojen 3B ja 3T linjatunnukset muuttuvat
syysliikenteen alkaessa ensi elokuussa. HSL:n hallitus päätti
asiasta hyväksyessään äänestyksen jälkeen liikennöintisuunnitelman
2013–2014. Linja 3B muutetaan linjaksi 3 ja 3T linjaksi 2.
Muutoksella halutaan helpottaa reittien hahmottamista. Reitit eivät
muutu.

Kolmosen ratikka on kiertänyt Helsinkiä vuodesta 1908 saakka.
Kiertosuunnasta kertovat kirjaimet T ja B lisättiin linjanumeroon
vuonna 1951. Jo pari vuotta myöhemmin harkittiin kolmosten
muuttamista linjoiksi 2 ja 3, mutta muutos jäi toteutumatta.

Linjat 3B ja 3T kiersivät kahdeksikon muotoista reittiä eri
suuntiin kevääseen 2009 saakka, jolloin Kampin ja Mikonkadun uudet
rataosuudet avattiin. Tässä yhteydessä oli esillä ajatus muuttaa
kolmoset linjoiksi 2 ja 5. Helsingin joukkoliikennelautakunta
päätti kuitenkin säilyttää kirjaintunnukset, vaikka ne eivät enää
kertoneet kiertosuuntaa.

Siitä lähtien ratikat ovat vaihtaneet päätepysäkeillä
linjatunnusta: 3B:stä tulee 3T ja päinvastoin. Matkustajat ovat
kritisoineet uusia reittejä hankaliksi hahmottaa. Sekaannuksia
syntyy varsinkin Rautatieaseman pysäkillä, jolta tottunutkin
käyttäjä voi erehdyksessä nousta väärän vaunun kyytiin.

Kolmosen linjatunnusten muuttamisesta käytiin HSL:n blogissa
vilkas keskustelu kevättalvella 2012. Blogiin kertyi 145
kommenttia, joista yli puolet kannatti muutosta. Palautetta saatiin
vastikään myös liikennöintisuunnitelmasta kerätyissä kommenteissa.
Niistä noin kolmasosassa vastustettiin uusia linjatunnuksia,
perusteluna useimmiten perinne ja kolmosten historia osana
kaupunkikuvaa.

Liikennöintisuunnitelmaan satoja kommentteja

HSL:n vuosittain laatimaan liikennöintisuunnitelmaan
sisältyvät keskeiset seuraavan ajovuoden aikana toteutettavat
reitti- ja palvelutasomuutokset. Nyt hyväksytty suunnitelma on
voimassa vuoden 2013 kesäliikenteen alusta vuoden 2014
talviliikenteen loppuun.

Metro liikennöi jatkossa samoilla aikatauluilla läpi vuoden,
mutta kesän pienempien matkustajamäärien vuoksi ajetaan kuuden
viikon ajan vain kahden vaunuparin junilla. E-lähijunat alkavat
syyskaudella liikennöidä myös sunnuntaisin.

Bussilinjojen reitteihin, vuoroväleihin ja linjatunnuksiin
tulee joitakin muutoksia. Esimerkiksi Itäkeskuksen, Malmin,
Maunulan, Leppävaaran ja Otaniemen väliset yhteydet järjestetään
uudelleen HSL:n hallituksen joulukuussa tekemän päätöksen
mukaisesti. Hallitus on aiemmin päättänyt myös Helsingin
Jouko-kaupunginosalinjojen korvaamisesta uusilla
pienkalustolinjoilla; muutos toteutuu 1.1.2014. Muutoksia on
tulossa myös muutamille muille seutulinjoille sekä sisäisille
linjoille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Liikennöintisuunnitelman luonnos on ollut kommentoitavana
HSL:n internetsivuilla joulukuun puolivälistä lähtien. Runsaassa
kuukaudessa saatiin 400 kommenttia. Yksittäisistä aiheista eniten
palautetta annettiin kolmosratikoiden linjatunnusmuutoksesta. Muut
kommentit jakautuivat hajanaisesti eri alueille ja linjoille, ja
suuri osa sisälsi toivomuksia paremmasta joukkoliikennetarjonnasta.
HSL tutkii kaikki palautteet ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan
ottamaan ne huomioon liikenteen suunnittelussa.

 
Liikennöintisuunnitelma 2013–2014