HSL pyytää kuntien lausuntoja lippujen hinnoitteluperiaatteista

Tulevassa kaarimallissa matkustusvyöhykkeiden rajat perustuvat
etäisyyteen Helsingin keskustasta. Kaarten alueellisten rajojen
ohella lippujen hintoihin vaikuttaa oleellisesti se, millä
periaatteilla liput hinnoitellaan. HSL on selvittänyt
hinnoitteluperiaatteiden vaikutuksia liikennöintikustannuksiin,
lipputuloihin ja joukkoliikenteen rahoitustarpeisiin.

HSL:n hallitus pyytää lippujen hinnoitteluperiaatteista,
hintasuhteista ja alennuslipuista HSL:n jäsenkunnilta lausunnot.
Lippujen hinnat päätetään vasta, kun kaarimalli otetaan käyttöön
aikaisintaan vuoden 2016 alussa.

Nykyjärjestelmässä lipun hinta ei vastaa matkan pituutta, koska
matkustusvyöhykkeet noudattavat kuntarajoja. Kuntarajan ylittävät
lyhyet matkat ovat suhteessa kalliita verrattuna kuntien sisäisiin
pitkiinkin matkoihin. Kaarimalli pyrkii korjaamaan ongelmaa siten,
että pääkaupunkiseudulla on ostettava lippu vähintään kahden kaaren
alueelle. Tällöin voidaan tasoittaa vyöhykerajojen välistä
hintaporrasta. Toisaalta monet nykyiset seutulipun käyttäjät voivat
kaarimallissa ostaa kahden kaaren lipun, eikä heidän enää ole
tarpeen ostaa koko pääkaupunkiseudun kattavaa lippua.

Kausilippu olisi myös uudessa hinnoittelumallissa edullisin
lippuvaihtoehto, ja kertalipulla matkustaminen maksaisi eniten.
Lippujen hintaan kohdistettu kuntien tuki ohjataan ensisijaisesti
kausilippuihin, jotta työ- ja koulumatkat ovat edullisia, joustavia
ja sujuvia. 

Kausilipun ohella halutaan kannustaa arvolipun ostoon, sillä
arvolipun ostaminen matkakortilla on sujuvampaa kuin kertalipun
ostaminen kuljettajalta. Niinpä arvolipun tulee jatkossakin olla
kertalippua edullisempi vaihtoehto.

Lastenlipun yläikärajaa esitetään korotettavaksi yhdellä
vuodella, jolloin lipulla voisivat matkustaa 7–17-vuotiaat.
Opiskelijalipun voisivat ostaa 18–29-vuotiaat vakinaisesti
HSL-alueella asuvat opiskelijat. Molempien lippujen alennus olisi
50 prosenttia aikuisten lipun hinnasta.

Ikäihmisille esitetään uutta seniorilippua. Puoleen hintaan
myytävä arvolippu kelpaisi päiväliikenteessä klo 9–14, ja sen
voisivat ostaa kaikki 70 vuotta täyttäneet HSL-kuntien asukkaat.

 Kartta vyöhykekaarista

 Kartta vyöhykekaarista
HSL-alueella