HSL:n hallituksen päätökset 26.3.2013

Esityslista

Vuoden 2012 tilinpäätös

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja ehdottaa
yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten
vuosien ylijäämätilille.

Asiasta erillinen tiedote.

 

HSL:n tuloskortin toteuma ja tulospalkkio

Hallitus päätti maksaa toimitusjohtajalle
tulospalkkion vuodelta 2012 ja oikeuttaa toimitusjohtajan
päättämään HSL:n henkilöstön tulospalkkiosta 2012.

HSL:n johdon palkkausjärjestelmän uudistaminen

Hallitus päätti, että HSL:n johtavien virkamiesten
palkkausjärjestelmässä siirrytään kokonaispalkkaan.

Vuoden 2014 lähijunaliikenteen tilaaminen

Hallitus lähettää VR:lle ennakkoilmoituksen
lähijunaliikenteen tilaamisesta vuodelle 2014.

SMILE-puitesopimus

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan
neuvottelemaan VTT:n kanssa SMILE-puitesopimuksen vuosille 2013 –
2016.

Kutsuplus-liikenteen laajentaminen

Hallitus päätti laajentaa KutsuPlus-palvelua
viidellä lisäautolla vuoden 2014 alusta alkaen.

Lippujen hinnat vyöhykemallissa

Hallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoja lippujen
hinnoitteluperiaatteista uudessa vyöhykemallissa. Hallituksessa
esitettiin vastaesitys sekä vyöhykekaarten välisistä hintasuhteista
että opiskelijalippukäytännöistä. Äänestyksessä päätös syntyi
esittelijän ehdotuksen mukaan.

Asiasta erillinen tiedote.

Koron maksaminen HSL:n peruspääomalle

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että
peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2012 ja että HSL maksaa
kuntakohtaisesta ylijäämästä korkoa kunnille esityksen mukaan.

Pienkohteet vuosina 2014 – 2016

Hallitus esittää jäsenkunnille määrärahaa
pienkohteiden rakentamiseen esityksen mukaisesti.

Matkalippujen tarkastus 2012 ja tavoitteet 2013

Hallitus merkitsi tiedoksi matkalippujen
tarkastustoiminnan toimintakertomuksen 2012 ja tavoitteet vuodelle
2013.

Asiasta erillinen tiedote.