Tehostunut tarkastus vähensi liputta matkustamista

HSL:n matkalippujen tarkastus tehostui viime vuonna selvästi.
Ilman lippua matkustaneiden määrä laski ensimmäisen kerran moniin
vuosiin.

Matkalippujen tarkastustoiminta tehostui pitkälti uusien
matkalippujen tarkastuslaitteiden ansiosta. Ikääntyneet
tarkastuslaitteet saatiin keväällä korvattua nopeilla ja
monitoimisilla laitteilla.

Viime vuonna kukin matkalippujen tarkastaja tarkasti
normaalin työvuoron aikana keskimäärin 232 matkalippua, lähes 10
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimivampien
työvälineiden avulla työajan käyttöä voitiin tehostaa ja ne myös
lisäsivät henkilöstön työskentelymotivaatiota.

Tehokas tarkastustoiminta vähensi liputta matkustavien
määrää. Ilman matkalippua tai virheellisellä lipulla matkusti
keskimäärin 3,2 prosenttia tarkastetuista. Liputtomien määrä väheni
edellisestä vuodesta 11 prosentilla.

Vuonna 2012 tarkastettiin yhteensä noin 3,4 miljoonan
matkustajan liput. Määrä kasvoi edellisvuodesta yli 20 prosentilla.
Eniten liputtomia matkustajia tavattiin lähijunissa,
raitiovaunuissa ja metroasemien laiturialueilla. HSL menettää
liputta matkustamisen vuoksi lipputuloja arviolta 10 miljoonaa
euroa vuodessa.

Tarkastusmaksuja määrättiin viime vuonna noin 5,6 miljoonan
euron arvosta. Summa kasvoi edellisvuodesta 0,8 miljoonalla
eurolla. Tarkastusmaksu on pysynyt 80 eurossa vuodesta 2007
asti.

Lisää näkyvyyttä ongelmakohteissa

HSL:ssä työskenteli vuoden lopussa noin sata matkalippujen
tarkastajaa. Avoinna olevat virat on täytetty kouluttamalla
alkuvuodesta 15 uutta matkalippujen tarkastajaa tehtäviinsä.

Tarkastustoiminnan tehokkuutta ja näkyvyyttä lisätään
edelleen. HSL suuntaa tarkastuksia erityisesti sinne, missä liputta
matkustaminen on tilastojen mukaan yleisintä. Tehotarkastuksia
tehdään kampanjaluonteisesti eri kulkuvälineissä ja eri
vuorokaudenaikoina. Jokeri-linjalla 550 lisätään tarkastuksia,
jotta saadaan riittävästi vertailutietoa syksyllä 2013 alkavan
avorahastuskokeilun vaikutuksesta liputtomuuteen.

HSL jatkaa kokeilua, jossa järjestyksenvalvojat avustavat
matkalippujen tarkastajia metro- ja raitiovaunuliikenteessä.
Kokeilun tavoitteena on lisätä myöhäisillan joukkoliikenteessä
työskentelevän henkilökunnan turvallisuutta. Järjestyksenvalvojat
tarkastavat matkalippuja edelleen myös aamuyön bussiliikenteessä
Kampin Espoo-terminaalissa.