Länsimetro muuttaa bussilinjastoa – HSL kartoittaa liikkumistottumuksia kyselyllä

HSL:ssä käynnistyy kesällä Länsimetron liityntälinjaston
suunnittelu. Ennen varsinaista linjastosuunnittelua tarkennetaan
lähtötietoja. HSL selvittää verkossa karttapohjaisella kyselyllä
asukkaiden liikkumistottumuksia.

Kyselyllä kerätään lisätietoa matkoista, joiden
lähtö- tai määränpää on Etelä-Espoossa tai Lauttasaaressa. Alueella
asuvien ja asioivien matkustustarpeiden kartoituksen lisäksi
tavoitteena on saada uusia ideoita linjastosuunnitelman laatimisen
tueksi. Vastausaikaa on 16. kesäkuuta asti.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmaa varten on perustettu
myös
blogi, jossa voi seurata suunnittelutyön
etenemistä, kommentoida tehtyjä ehdotuksia sekä esittää omia
näkemyksiään tulevasta linjastosta.

Monet matkustavat jatkossa raiteilla 

Länsimetron liikennöinti Matinkylään alkaa vuoden 2016 alussa.
Linjastosuunnitelmassa bussiliikennettä sopeutetaan tilanteeseen,
jossa yhä useampi Espoon sisäinen sekä Espoon ja Helsingin välinen
matka tehdään raiteilla.

Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussiliikenteestä tulee
liityntäpainotteista. Keskeisimmät liityntäterminaalit rakennetaan
Tapiolaan ja Matinkylään. Länsimetron myötä lakkautetaan
seutulinjat, jotka tällä hetkellä kulkevat Länsiväylää pitkin
Kamppiin.

Linjastouudistus vaikuttaa myös mm. Lehtisaaren ja Kuusisaaren
kautta liikennöiviin linjoihin sekä Lauttasaaren muutosten myötä
Veräjälaaksoon, Länsi-Pakilaan ja Maunulaan. Lisäksi tarkoituksena
on suunnitella metron liikennöintiaikojen ulkopuoliset
yhteydet. 

Linjastosuunnitelman luonnos valmistuu vuoden 2013 lopussa.
Asukkailla on vielä mahdollisuus kommentoida luonnosta mm.
web-kyselylomakkeen kautta. Suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta
2014.