Matkustajien arvosana lähijunaliikenteelle on parantunut merkittävästi

Tyytyväisyys lähijunaliikenteen toimivuuteen on noussut
ennätystahtia. Syksyllä 2011 vain kaksi kolmasosaa lähijunien
matkustajista antoi hyvän arvosanan liikenteelle, mutta
viimeisimmässä tutkimuksessa tyytyväisiä oli 83 prosenttia.
Syksyllä 2012 junaliikenne arvioitiin kaikista liikennemuodoista
sujuvimmaksi.

Lähijunien luotettavuus on parantunut merkittävästi parin viime
vuoden aikana. Vuonna 2010 aikatauluun merkityistä lähdöistä 95
prosenttia ajettiin; vuonna 2012 vastaava osuus oli 99 prosenttia.
Liikennevirasto, VR ja HSL ovat tiivistäneet yhteistyötään
häiriötilanteiden hallinnassa. Ennalta sovitut, yhteiset
toimintamallit nopeuttavat merkittävästi häiriötilanteissa
toimimista. Myös uudet Flirt-junat ovat kohentaneet junaliikenteen
luotettavuutta, sillä ne ovat osoittautuneet toiminnaltaan vanhoja
junia varmemmiksi.  

Matkustajat antoivat syys–joulukuussa HSL-alueen
joukkoliikenteelle arvosanan 4,01 asteikolla 1–5. Matkustajista 83
prosenttia antoi hyvän tai erittäin hyvän arvosanan, tyytymättömiä
oli vain kaksi prosenttia. Joukkoliikenteen yleisarvosana pysyi
edellissyksyn tasolla, mutta tyytyväisyys metroon on laskenut ja
lähijunaliikenteeseen noussut.

Perinteisesti metroliikenteen matkustajat ovat olleet erittäin
tyytyväisiä: enemmän kuin yhdeksän kymmenestä matkustajasta on
antanut metroliikenteelle vähintään hyvän arvosanan. Syksyllä 2012
vain 73 prosenttia metromatkustajista oli tyytyväisiä
liikenteeseen. Eniten laski asemien opasteille annettu arvosana,
mihin vaikutti uusien näyttöjen käyttöönottoon liittyneet ongelmat.
Metroliikennettä syksyllä ajoittain vaivanneet liikennehäiriöt
horjuttivat matkustajien tyytyväisyyttä täsmällisyyteen,
sujuvuuteen ja vaihtojen toimivuuteen.

Bussiliikenteen matkustajien tyytyväisyys aikatauluissa
pysymiseen parani kaikilla liikennöintialueilla Keravaa lukuun
ottamatta. Eniten tyytyväisyys koheni Vantaan sisäisillä linjoilla.
Myös raitioliikenteen matkustajat olivat edellisvuotta
tyytyväisempiä aikataulussa pysymiseen ja matkanteon sujuvuuteen.
Myös vaunujen siisteys sai kiitosta. Matkustusväljyydestä ja
pysäkkien odotusolosuhteista annetut arvosanat laskivat hieman.

HSL kysyy matkustajien mielipidettä joukkoliikenteestä
kyselytutkimuksella keväisin ja syksyisin. Syksyn 2012
tutkimusjakson aikana 3.9.–11.12. saatiin vastaus 25 000
matkustajalta. HSL on kehittänyt ASTY Web verkkotyökalun, jonka
avulla asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia voidaan analysoida
entistä tarkemmin.

Raportti tutkimustuloksista on julkaistu

 HSL:n verkkosivuilla.