HSL:n hallituksen päätökset 21.5.2013

Esityslistatekstit 

Hankintapäätöksen oikaisuvaatimus

Hallitus hylkäsi Helsingin Bussiliikenteen
oikaisuvaatimuksen ja päätti jatkaa hankinnan toimeenpanoa ellei
markkinaoikeus kiellä sopimuksen tekoa.

Liikennöintisopimusten jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa yhteensä 69 auton
liikennöintisopimusta Espoossa ja Vantaalla.

Sini Puntanen Liikennejärjestelmäosaston johtajaksi

Hallitus valitsi diplomi-inisinööri Sini Puntasen
osastonjohtajan tehtävään.

Nimityksestä tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Sipoon linjastosuunnitelma syksystä 2014 alkaen

Hallitus vahvisti Sipoon joukkoliikenteen
palvelutason ja linjastosuunnitelman esityksen mukaisesti
toteutettavaksi.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella..

Linjan 55 reittimuutoksen oikaisuvaatimus

Hallitus päätti, ettei Martti Tolvasen
oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa HSL:n aikaisempaa päätöstä.

Joukkoliikenteen lippujen hinnat Auton vapaapäivänä

Hallitus päätti joukkoliikenteen lippujen hinnoista
Auton vapaapäivänä esityksen mukaisesti.

Lausunto metropolialueen esiselvityksestä

Hallitus antoi asiasta valtiovarainministeriölle
lausunnon, jossa HSL kannustaa löytämään sellaisen seudullisen
ratkaisun, jossa kaikki Helsingin seudun kunnat saataisiin mukaan
yhteiseen joukkoliikenteen suunnitteluun ja järjestämiseen. HSL on
jo omassa suunnittelussaan pyrkinyt ratkaisuihin, jotka ovat alueen
kuntarakenteesta ja sen muutoksista riippumattomia. Esimerkkinä
tästä on uutta taksa- ja lippujärjestelmää koskeva suunnitelma,
jossa tulevat vyöhykerajat perustuvat etäisyyteen Helsingin
keskustasta eivätkä kuntarajoihin. HSL näkee myös, että
metropolikaavan valmistelu ja MAL-yhteistyö sopisi HSL:n tehtäväksi
siinä tilanteessa, että metropolihallintoa ei toteuteta.

Osavuosikatsaus 1/2013

Hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen, josta

tiedotetaan erillisellä tiedotteella.