Kausilippujen hyvittäminen Veolia Transport Vantaan kuljettajien työnseisauksen ajalta 14.5.2013

HSL voi harkinnan mukaan hyvittää asiakkaalle työnseisauksesta
14.5.2013 aiheutuneen menetyksen, jos asiakkaan ei ole ollut
kohtuudella mahdollista käyttää matkakorttia työnseisauksen
aikana.

Hyvityshakemuksen voi tehdä HSL:lle kahden kuukauden kuluessa
työnseisauksen päättymisestä. Hakemuslomakkeen voi tulostaa alla
olevasta linkistä tai noutaa matkakortin palvelupisteistä.

Ohjeet ja hakulomake