Liikennöintikustannusten nousu on tasaantunut

HSL:n osavuosikatsaus 1/2013

HSL arvioi vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessaan, että
joukkoliikenteen operointikustannuksissa syntyy säästöjä kuluvana
vuonna arviolta 6,7 miljoonaa euroa. Säästöt syntyvät
bussiliikenteen arvioitua pienemmästä kustannusten noususta.
Alhaisen korkotason vuoksi myös HSL:n tilaaman junaliikenteen
kalustokorvaukset ovat arvioitua pienemmät.

Vuositasolla toimintakulujen arvioidaan olevan 580,7 miljoonaa
euroa ja toimintatuottojen 586,6 euroa, 0,2 prosenttia alle
talousarvion.

Tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän 1,0 miljoonaa euroa
alijäämäiseksi, kun talousarviossa on varauduttu 6,1 miljoonan
euron alijäämään.

Maaliskuun lopun tietojen mukaan HSL:n tilaamassa liikenteessä,
junaliikenne pois lukien, tehtiin 66,2 miljoonaa nousua, mikä on
hieman vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajanjaksona. HSL arvioi
kuitenkin, että vuositasolla matkustajamäärät nousevat
bussiliikenteessä runsaat kolme prosenttia, metroliikenteessä ja
Suomenlinnan lautalla nelisen prosenttia ja junaliikenteessä vajaat
kaksi prosenttia.

Lipputulojen arvioidaan jäävän noin 1,4 miljoonaa euroa
talousarviota pienemmiksi.

Investointimenot ylittyvät kuluvana vuonna arviolta 1,2
miljoonalla talousarviossa varatun 18 miljoonan euron. Ylitys
johtuu vuodesta 2012 siirtyneistä lippu- ja
informaatiojärjestelmään liittyvien investointien siirtymisestä
kuluvalle vuodelle. HSL tekee ylityksestä esityksen HSL:n
hallitukselle syksyllä.