Sipoo saa uuden bussilinjaston

HSL luo Sipooseen nykyistä selkeämpää bussilinjastoa, joka
tarjoaa parempia yhteyksiä etenkin Sipoon sisällä sekä
ruuhka-aikojen ulkopuolella. HSL valmistautuu Sipoossa myös
uudenlaiseen joukkoliikenteen järjestämistapaan, joka antaa
liikennöitsijöille lisää vastuuta ja
vaikutusmahdollisuuksia.

Tällä hetkellä HSL tilaa ja suunnittelee vain hyvin pienen osan
Sipoon bussiliikenteestä, joka perustuu pitkälti niin sanottuihin
siirtymäajan liikennöintisopimuksiin. Näistä huomattava osa päättyy
kesäkuun 2014 lopussa. HSL:n hallituksen tänään hyväksymän Sipoon
linjastosuunnitelman mukainen liikenne käynnistyy elokuussa
2014. 

Uusi linjasto parantaa sipoolaisten mahdollisuuksia käyttää
joukkoliikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolella, ja tarjontaa on
entistä tasaisemmin eri aikoina. Samalla myös ilta- ja
viikonloppuliikenne lisääntyy Nikkilän ja Söderkullan sekä
Söderkullan ja Eriksnäsin välillä.

Laajoilla liikennöintiajoilla palvelevat linjat Itäkeskuksen ja
Söderkullan välillä sekä reitillä Kerava–Talma–Nikkilä.
Itäkeskuksessa voi vaihtaa metroon sekä HSL:n busseihin ja
Keravalla junaan. Näitä linjoja liikennöidään joka päivä.

Kaikkina viikonpäivinä ajetaan myös Nikkilän ja Söderkullan
välillä sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä. Täydentävää
arkiliikennettä on välillä Rautatientori–Nikkilä. Lisäksi Sipoon
kylistä ajetaan Nikkilään ja Söderkullaan koululaislinjoja, jotka
palvelevat myös työmatkayhteyksiä.

Nykyisin Sipoosta tulevat bussilinjat päättyvät Helsingissä
Kampin kaukoliikenteen terminaaliin. Jatkossa ne on perusteltua
siirtää samoihin terminaaleihin muun HSL-liikenteen kanssa.
Suunnitelmassa uudeksi terminaaliksi esitetään Rautatientoria,
jonne johtavat bussikaistat nopeuttavat bussien kulkua Kamppiin
vievään reittiin verrattuna.

Sipoolaiset mukana suunnittelussa

Sipoon linjastoa on suunniteltu vuorovaikutuksessa asukkaiden
kanssa. Syksyllä 2012 HSL keräsi internet-kyselyllä
tutkimusyhteisön, jossa mm. kartoitettiin Sipoon joukkoliikenteen
nykytilaa asukkaiden näkökulmasta ja selvitettiin tulevaisuuden
tarpeita. Tutkimusyhteisöön osallistui 134 sipoolaista.

Linjastosuunnitelman blogissa kysyttiin mielipiteitä
ajankohtaisista suunnittelukysymyksistä ja esiteltiin
linjastoluonnoksia ja lopuksi myös suunnitelmaluonnos
kokonaisuutena. Blogikirjoituksiin saatiin yhteensä 165 kommenttia.
Linjastosuunnitelmaluonnosta esiteltiin maaliskuussa 2013 myös
asukastilaisuudessa, jonne saapui alle 20 asukasta.

Asukkaiden palaute hajautui eri aiheisiin. Suunnitelmassa
esitetyt muutokset saivat sekä kannatusta että moitteita, mutta
palautteista ei noussut esiin yksittäisiä erityistä mielenkiintoa
herättäneitä asioita.

Uusi hankintamalli käyttöön

Suunnitelman mukaisen linjaston liikennöintikustannukset ovat
arviolta 4,35 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannustaso riippuu
kuitenkin siitä, miten yhteyksissä voidaan hyödyntää Sipoon läpi
ajavaa bussiliikennettä, jonka järjestäminen kuuluu Uudenmaan
ELY-keskuksen toimivaltaan. HSL:n tarkoituksena on kilpailuttaa
liikenne yhdessä ELY:n kanssa.

HSL soveltaa Sipoon suunnan bussiliikenteen hankinnassa
uudenlaista, reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen kaltaista
mallia. Liikennöitsijä suunnittelee aikataulut ja tuotannon HSL:n
määräämien reittien ja palvelutasovaatimusten pohjalta ja tarjoaa
kokonaishinnan liikenteelle. Ensimmäisenä vuonna liikennöitsijä saa
kiinteän korvauksen. Seuraavina vuosina maksetaan kiinteä osuus ja
matkustajamäärään perustuva osuus.