Asukaskyselyn antia hyödynnetään Länsimetron liityntälinjaston suunnittelussa

HSL selvitti huhti-kesäkuussa Etelä-Espoon ja Lauttasaaren asukkaiden liikkumistottumuksia. Alueen bussilinjasto uudistuu Länsimetron myötä.

HSL kokeili karttapohjaista verkkokyselyä asukkaiden liikkumistottumusten kartoittamisessa. Asukkaat merkitsivät kartalle asuin-, työ- ja asiointipaikkoja sekä vapaa-ajan kohteita. Lisäksi asukkaat kertoivat, kulkevatko he matkansa yleensä joukkoliikenteellä, autolla tai esimerkiksi pyörällä.

”Kyselyyn saatiin kaikkiaan noin 27 000 merkintää. Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti ympäri kyselyalueen. Olemme tyytyväisiä vastausaktiivisuuteen. Vaikuttaa siltä, että työkalun avulla oli mahdollista kertoa omista matkustustarpeista helpolla tavalla”, toteaa HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Jonne Virtanen.

”Olemme saaneet kyselyn avulla tarkempaa käsitystä siitä, minne matkoja eri asuinalueilta suuntautuu. Kyselyn tulokset rikastuttavat linjastosuunnittelun keskeisiä lähtötietoja, kuten esimerkiksi eri linjojen nousijamääriä”, hän lisää. 

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus vastata myös avoimiin kysymyksiin. Asukkaat ottivat kantaa siihen, miten tämänhetkiset yhteydet toimivat, ja kertoivat, mitä he ajattelevat Länsimetron mukanaan tuomista muutoksista. Palautetta saatiin muun muassa linjojen tarpeellisuudesta, vuoroväleistä ja matka-ajoista. 

”Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset auttavat ymmärtämään paremmin Etelä-Espoon ja Lauttasaaren alueilla asuvien ja asioivien matkustustarpeita ja -toiveita. Vastaukset voivat nostaa esiin ratkaistavia ongelmia, vahvistaa olemassa olevia käsityksiä tai tarjota uusia ideoita, kun käymme niitä suunnittelutyön yhteydessä tarkemmin läpi”, Virtanen summaa.

Länsimetro muuttaa bussilinjastoa   

Länsimetron liikennöinti Matinkylään alkaa vuonna 2016. Espoon sisäisiä sekä Espoon ja Helsingin välisiä matkoja tullaan tekemään jatkossa yhä enemmän raiteilla. HSL:n laatiman liityntälinjastosuunnitelman pohjalta bussilinjastoa sopeutetaan uuteen tilanteeseen.  

Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussiliikenteestä tulee Länsimetron myötä liityntäpainotteista. Keskeisimmät liityntäterminaalit rakennetaan Tapiolaan ja Matinkylään. Seutulinjat, jotka tällä hetkellä kulkevat Etelä-Espoosta Länsiväylää pitkin Kamppiin, lakkautetaan, ja tilalle tulee liityntäbussiyhteyksiä metroasemille.

Linjastouudistus vaikuttaa myös mm. Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta liikennöiviin linjoihin sekä Lauttasaaren muutosten myötä Veräjälaaksoon, Länsi-Pakilaan ja Maunulaan. Lisäksi tarkoituksena on suunnitella metron liikennöintiaikojen ulkopuoliset yhteydet. 

”Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmaa varten on perustettu blogi, jonka kautta kannattaa seurata suunnittelutyön etenemistä. Blogissa voi myös kommentoida tehtyjä ehdotuksia sekä esittää omia näkemyksiään tulevasta linjastosta”, Jonne Virtanen kehottaa osallistumaan suunnittelutyöhön.    

Tavoitteena on, että linjastosuunnitelman luonnos valmistuu tämän vuoden lopussa. Asukkaille tarjotaan vielä mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta. Suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2014.