HSL ja VR päivittävät sopimuksensa

HSL ja VR ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, joka sisältää muutoksia ja päivityksiä lähijunaliikennettä koskevaan sopimuskokonaisuuteen.

HSL:n ja VR:n käymissä neuvotteluissa on samalla löydetty ratkaisut avoinna olleisiin kysymyksiin ja nykyisiä sopimuksia koskeneisiin tulkintaerimielisyyksiin.

”Olemme tyytyväisiä, että uusi sopimus tunnustaa HSL:n täyden toimivallan alueensa junaliikenteeseen. Nyt voimme kehittää myös kolmannen vyöhykkeen junaliikennettä osana koko seudun joukkoliikennejärjestelmää”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Sopimus merkitsee, että HSL päättää myös lähijunissa kelpaavista lipuista. Matkustajille muutos näkyy niin, että HSL-alueen sisäisille lähijunamatkoille myydään jatkossa vain HSL:n lippuja. Poikkeuksena on kuitenkin alueen ulkopuolella asuville työmatkalaisille myytävä VR:n kausilippu.

Kolmannen vyöhykkeen junaliikennekorvauksista on niin ikään päästy sopimukseen. Sen ansiosta Keravan ja Kirkkonummen liikenteen kustannusten kasvu saadaan hallintaan. Nämä kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet selvästi liikenteen tuotantokustannuksia ja lipputuloja nopeammin.

Lisäksi aiesopimukseen on kirjattu muun muassa HSL:n mahdollisia uusia jäsenkuntia sekä uuden ja vanhan junakaluston käyttöä koskevia periaatteita.

HSL ja VR allekirjoittivat kesäkuussa aiesopimuksen ehdollisena niin, että se tulee voimaan vain, jos HSL:n hallitus ja VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyvät sen. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan tämän vuoden loppuun mennessä ja se tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Sopimuskokonaisuus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884
osaston johtaja Reijo Mäkinen, puh. 040 595 0201
sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, puh. 040 838 0219